Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Minskade insatser mot övergödning?

I dagsläget vet inte Havs- och vattenmyndigheten om de kan dela ut några pengar i kampen mot övergödning från och med 2013.

Havs- och vattenmyndigheten delar ut 95 miljoner kronor till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året, men redan 2013 kan summan vara noll kronor.
De medel som Havs- och vattenmyndigheten delar ut går främst till konkreta insatser mot övergödning av hav och sjöar, så kallade LOVA-projekt. Pengar till lokala vattenvårdsprojekt har delats ut sedan 2009, men för 2013 finns inga beslut om öronmärkta pengar från regeringen.

Den osäkra situationen får konsekvenser för länsstyrelserna redan i år. Sedan tidigare har länsstyrelserna möjlighet att besluta om projekt som finansieras med nästföljande års medel. Detta har redan skett på flera håll i landet. Därmed finns det en risk för att årets pengar enbart kommer gå till att avsluta befintliga projekt och att inga nysatsningar kommer kunna göras.
– Vi har varit i kontakt med länsstyrelserna som är oroliga för hur de ska klara av att bekosta lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning, säger Inger Dahlgren, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.
Läs mer på havochvatten.se.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta