Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Minskade insatser mot övergödning?

I dagsläget vet inte Havs- och vattenmyndigheten om de kan dela ut några pengar i kampen mot övergödning från och med 2013.

Havs- och vattenmyndigheten delar ut 95 miljoner kronor till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året, men redan 2013 kan summan vara noll kronor.
De medel som Havs- och vattenmyndigheten delar ut går främst till konkreta insatser mot övergödning av hav och sjöar, så kallade LOVA-projekt. Pengar till lokala vattenvårdsprojekt har delats ut sedan 2009, men för 2013 finns inga beslut om öronmärkta pengar från regeringen.

Den osäkra situationen får konsekvenser för länsstyrelserna redan i år. Sedan tidigare har länsstyrelserna möjlighet att besluta om projekt som finansieras med nästföljande års medel. Detta har redan skett på flera håll i landet. Därmed finns det en risk för att årets pengar enbart kommer gå till att avsluta befintliga projekt och att inga nysatsningar kommer kunna göras.
– Vi har varit i kontakt med länsstyrelserna som är oroliga för hur de ska klara av att bekosta lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning, säger Inger Dahlgren, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.
Läs mer på havochvatten.se.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta