Multirullar förknippas mest med tyngre spinnfiske. Med det utökade utbudet av små, ultralätta multirullar öppnas nu fler möjligheter. " /> Missa inte mini-multins möjligheter | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Du får maximal känsla i såväl kastet, hemtagning som i fajten. Foto: Tomas Edenfeldt
Missa inte mini-multins möjligheter

Multirullar förknippas mest med tyngre spinnfiske. Med det utökade utbudet av små, ultralätta multirullar öppnas nu fler möjligheter.
Tomas Edenfledt tar numera multirullen med sig till fjällen. Med ett kort, mjukt spö på 6-7 fot och en kastvikt på 3-15 gram, har han funnit en ny glädje i såväl kasten som fjällfisket.
Det var inte så länge sedan dessa små rullar bara fanns i Japan och USA och var tvungna att specialimporteras. Nu finns de att köpa i vanliga fiskebutiker. Läs om Tomas Edenfeldts nya taktik och teknik när det gäller den ultralätta multirullen i nummer sex av Fiskejournalen. Numret finns i butik nu.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta