Just nu:
Annons

Nyheter

9 månader sedan Sverige Anders Lundin
Harren i Vättern har många utmaningar. Foto: Anders Lundin
Misstanke: Kräftan kan slå ut Vätterns harrbestånd

Harren för en tynande tillvaro i Vättern – till den grad att den riskerar att försvinna. Det konstaterar både länsstyrelsen och sportfiskare som slår larm om situationen.

Att räkna harr under leken är en traditionell sysselsättning kring Vättern. De senaste inventeringarna visar alltså att arten har minskat rejält. Sveriges Radio har intervjuat sportfiskare som anger signalkräftan som den stora boven, vilket bekräftas av länsfiskekonsulenten Karl-Magnus Johansson Fiskerikonsulent.

– Det finns ett antal olika tänkbara orsaker, signalkräftan i Vättern och dess tillflöden är en sådan, konstaterar han i en intervju med Sveriges Radio.

Han anger även skarvens utbredning, klimatförändringar och förändrad artsammansättning i Vättern som påverkande faktorer.

Utsättning av signalkräfta är förbjuden enligt den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter, men länsstyrelsen har exempelvis påträffat signalkräfta i Sågån utanför Mulseryd ovanför vandringhinder, vilket tyder på olaglig utsättning.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta