[/caption] " /> Moderaterna om "århundradets framgång för fisken" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Moderaterna om ”århundradets framgång för fisken”

– Nu sätter Europaparlamentet press på medlemsstaterna eftersom de inser att det måste till en rejäl kursändring om vi vill ha både fisk och fiskare i framtiden, säger Christofer Fjellner. (Foto: Peter Knutson)

Förra veckan röstade Europaparlamentet med bred majoritet för en ny inriktning på den gemensamma fiskepolitiken. Christofer Fjellner är moderat europaparlamentariker och en av dem som har arbetat hårt för att få igenom förändringarna.
– Det är riktigt bra att så många röstade för att skrota den nuvarande fiskepolitiken. Stödet för den nya reformen blev oväntat stort. EU:s fiskepolitik har varit en ekonomisk och ekologisk katastrof, rent av värre än jordbrukspolitiken, säger han.

Den nya fiskepolitiken innehåller bland annat ett förbud att slänga tillbaka död fisk i havet och krav på att fiskekvoterna ska följa vetenskapliga rekommendationer. Dessutom införs fiskeskyddszoner och förbättrade fiskemetoder genom andra, mer selektiva fångstredskap.
– Nu blir det omöjligt för länder som Spanien och Frankrike att fortsätta försvara sina fiskeflottors dammsugning av haven och det blir ett slut på utkasten av miljontals ton död fisk. Det kommer innebära stora förbättringar av haven, säger Christofer Fjellner.
Trots alla goda argument för den nya inriktningen av fiskepolitiken har många medlemsländer motsatt sig en förändring, och det har länge varit osäkert om reformen skulle röstas igenom.
Läs fler notiser i ämnet.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta