Sportfiskarna om Buttorp[/caption] " /> Motstånd mot utbyggnad av fors i Ätran | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Motstånd mot utbyggnad av fors i Ätran
Sportfiskarna om Buttorp

Buttorpsforsarna - en av Ätrans sista bevarade forsar. (Foto: Per-Erik Jacobsen)

Sportfiskarna:
En privat markägare återupptar planen att bygga kraftverk vid Buttorp, en av Ätrans sista bevarade forsar.
Vid ett samråd kunde ett 50-tal åhörare, de flesta boende i närområdet, lyssna på och ge synpunkter på planerna för utbyggnad. På plats var även personal från Sportfiskarnas regionkontor Väst/Göteborg samt Sportfiskarnas Hallandsdistrikt.
Enligt exploatören är syftet med att bygga ett nytt kraftverk i Ätran att utvinna klimatneutral energi. Det argumentet håller dock inte. Längre ner i Ätran ligger nämligen Hertings vattenkraftverk, där man lägger ner ca 80 miljoner kronor på att riva ett dämme för att förbättra vandringsvägarna.  Det rimmar dåligt att bevilja tillstånd för ett småskaligt vattenkraftverk samtidigt som man satsar stora resurser på att riva ut ett annat i samma vattendrag.
Ett kraftverk skulle inte bara förstöra en av de sista forsmiljöerna i Ätran utan äventyrar även fiskevårdsprojektet för att stärka Ätrans öringbestånd. Vi har redan idag ett överskott av el i Sverige och elexporten beräknas dessutom öka enligt Energimyndighetens prognos. Att bygga ett kraftverk på de bästa öringsträckorna i ett vattendrag har därför inget värde för den nationella elförsörjningen utan ger bara vinst för ägaren, mycket baserat på en beräkning där elcertifikatsavgiften ingår i kalkylen.
Läs tidigare notiser om Buttorp.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta