Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Mycket – men smått!

Som vi spekulerat i tidigare ser det ut att vara gott om fisk på vraken längs västkusten. Det enda som saknas är storleken.
Vi var många som hoppades på ett gott vrakfiske när isen satte stopp för yrkesfiskarnas garndrapering av Västkustens vrak. Det tycks som om vi fått rätt för från flera håll rapporteras att det finns mängder med fisk men att ingen fisk som kommer upp är i vuxen storlek.
Detta stöder ytterligare uppfattningen att ett alldeles för intensivt garnfiske ödelägger de vrak som tidigare gett så bra fiske. Behövs det en ny istid för att fisken ska få en chans att komma tillbaka?
Anders Nicander

Behövs det en ny istid för att vraken ska få vara ifred för nätfiskarna? (Foto: Anders Nicander)

Behövs det en ny istid för att vraken ska få vara ifred för nätfiskarna? (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta