[/caption] " /> Mycket torsk – och ingen alls | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige nicander
Mycket torsk – och ingen alls

Härligt stor och stridbar torsk från Barentshav. Här bjuder torsken på drömfiske och kulinarisk njutning. (Foto: Anders Nicander)

Forskarna rapporterar om att det just nu finns ett rekordhögt bestånd av torsk i Barents hav, norr om Norge. I vårt hemmahav Kattegatt är torskbeståndet mycket svagt och i Bohusläns fjordar betraktas torsken som utrotad.
Det tycks som om uppvärmningen av jorden har en positiv effekt på flera av fiskbestånden i Barents hav. Inte sedan mitten av 1900-talet har tillgången på torsk varit så god som i dag.
– Vi har haft en stor temperaturstigning i Barents hav och det leder till att det är stor produktion av biomassa, biologiska organismer, plankton, krill och räkor, och en massa andra djur som torsken gillar att äta, säger Knut Sunnanå på Havsforskningsintituttet i Tromsö till Sveriges Radio.
Sportfisket efter torsk i Nordnorge är också i världsklass och vårens fiske efter lekvandrande torsk, så kallad skrei, var det bästa i mannaminne.

Här hemma ser det betydligt dystrare ut. Även om torsken i Östersjön visar tecken på att komma tillbaka och torskbeståndet i Öresund tycks förhållandevis gott har människan genom överfiske lyckats utrota den tidigare så vanliga kusttorsken i Bohuslän.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta