Just nu:
Annons

Nyheter

4 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Här blev det stopp för öringarna när de skulle simma upp i Åvaån. Foto: John Kärki/Sportfiskarna.
Myndighet tvingas betala efter torrläggning av öringvatten

Det har inträffat en rad miljöskandaler senaste åren när vattendrag torrlagt. Nu får självaste Naturvårdsverket bakläxa, sedan ett av deras dämmen orsakat att Åvaån i Stockholms län torrlagts.

Det är Sportfiskarna som rapporterat att en lång process nu är över. Det var en av deras medarbetare som upptäckte att ån var torr i samband med det årliga elfisket under 2019.
– Det strypta vattenflödet innebar en smärre katastrof för öringbeståndet i vattendraget, sannolikt har tre generationer öring slagits ut och vilken negativ effekt som torrläggningen haft på exempelvis bottenfaunan kan man enbart spekulera om, säger fiskevårdaren John Kärki på Sportfiskarnas hemsida.

Händelsen anmäldes till Länsstyrelsen i Stockholms län, och nu har det meddelats att dammägaren Naturvårdsverket ska betala 300 000 kronor i fiskeavgift. Detta ska användas för fiskevårdande åtgärder i Åvaåns avrinningsområde, samt att det ska upprättas ett kontrollprogram för Åvaåns dämmen med nivåmätning, flödeskontroll och uppföljning av biologin i ån.
– Det är trots allt en seger för vattenmiljön och sportfisket att ett ordentligt vite nu utkrävs, det ger en tydlig indikation på att vattendragen och fiskarna i Stockholms län är skyddsvärda och att det lönar sig att anmäla. Alla medlemmar som är ute vid våra vattendrag får gärna hjälpa till att hålla koll på olika hot mot vattenmiljön. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skydda våra havsöringar, uppmanar John Kärki.

Relaterad nyhet från din region
19 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta