Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
Mysterium: Val på land

Var det möjligen ett UFO som placerade valen 800 meter upp på land?

En nästan tio meter lång val hittades 800 meter från kusten mitt på en åker. Frågan är hur den om dit. Somliga är övertygade att UFO är inblandat, medan andra tror att den pressats upp på land av tidvattnet.
Det är Yorkshire Wildlife Trust som rapporterar om det udda fyndet på den engelska landsbygden i Yorkshire. Sejvalen hittades 800 meter från kusten och tror ha dött av kvävning. Ganska omgående började UFO-bloggen Planet Under Attack hävda att valen blivit bortförd av utomjordingar och sedan placerats på åkern. Man kopplade ihop händelsen med en rad mystiska händelser och fynd som skett i trakten.
Andra tror att valen kommit för nära land i sin jakt på föda och att tidvattnet sedan spolat upp den på land.
Här kan du se ett blåsigt videoklipp från fyndplatsen och här kan du ta del av den alternativa teorin.
Vad tror du?
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta