Djur och natur kring sjön Yxern får lida för den hårda vattenregleringen. Djur och natur kring sjön Yxern får lida för den hårda vattenregleringen.[/caption] " /> Namninsamling för Yxern | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Namninsamling för Yxern
Djur och natur kring sjön Yxern får lida för den hårda vattenregleringen.

Djur och natur kring sjön Yxern får lida för den hårda vattenregleringen.

Älvräddarna: Yxern, Kalmar läns största insjö, har en väldigt vacker natur och en stor artrikedom. På grund av hård reglering av vattenståndet är den unika naturen hotad. Nu finns en namninsamling för alla som vill protestera mot galenskaperna.
Den unika och vackra naturen kring sjön Yxerns är på väg att försvinna då regleringsföretag, med största ägaren Tekniska Verken, reglerar sjöns utflöde till Botorsströmmen till den grad att det kan skilja upp emot och över två meter mellan högsta och lägsta nivå. Situationen kräver ansvarstagande från såväl kraftbolag, kommuner, privatpersoner och Länsstyrelsen. Problemet kan lösas på många sätt, utskovsdamm och fiskvägar på kraftverken, eller helt enkelt utrivning av kraftverken då den installerade effekten av alla kraftverk endast motsvarar två vindkraftverk. Namninsamlingen kommer att lämnas över till landshövdingen i Kalmar län, vd samt ordförande i Tekniska verken och kommunstyrelseordförandena i de två berörda kommunerna. Namninsamlingen började igår, den femte november, och håller på i sex veckor framåt.

Namninsamlingen har skapats av Rasmus Gustafsson, som tidigare skickat ett öppet brev till Linköpings kommun om Tekniska Verken och deras ansvar för den biologiska mångfalden vid sina vattenkraftverk.
Länk till namninsamlingen.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta