[/caption] " /> Nätrestriktioner på grunt vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Nätrestriktioner på grunt vatten

. Den nya och skärpta lagen om nätfiske på grunt vatten kommer att gynna havsöringen och minska bifångsten av skyddsvärda arter. (Foto: Flickr)

Från och med första januari 2013 införs nya nätfiskeregler från norska gränsen och ner till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Nätfiske på grunt vatten förbjuds helt under vinterhalvåret och på sommarhalvåret gäller restriktioner
Grundområden är viktiga för många fiskarter, både som uppväxtområden, för lek och för att söka skydd och föda. Den nya lagen kommer att omfatta alla kustområden från Norge till och med Skåne som är grundare än tre meter. Här får man från och med den 1 oktober till den 30 april inte lägga nät alls. I Skåne gäller 15 september till 30 april. Under sommarhalvåret får man max lägga 180 meter nät och näten får ligga ute mellan 16.00 till 10.00.

– Vi har gjort bedömningen att dessa förändringar kommer att minska problemen med bifångster av skyddsvärda arter och bevara havsöringbestånden, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.
– Dessutom kommer tillsynen att underlättas.
Många av remissinstanserna var tämligen eniga om förslaget, och många tyckte även att reglerna kunde varit ännu mer omfattande. Svenska Fiskares Riksförbund vände sig dock mot begränsningen på 180 meter nät och menade att detta inte borde gälla yrkesfiskare.
– Vi har därför infört möjligheter för länsstyrelserna att medge undantag för begränsat småskaligt yrkesfiske – om det kan tillåtas ur från fiskevårdssynpunkt, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Åtgärdsavdelningen på HaV.
Maria Ålander

 

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta