[/caption] " /> Nätrestriktioner på grunt vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Nätrestriktioner på grunt vatten

. Den nya och skärpta lagen om nätfiske på grunt vatten kommer att gynna havsöringen och minska bifångsten av skyddsvärda arter. (Foto: Flickr)

Från och med första januari 2013 införs nya nätfiskeregler från norska gränsen och ner till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Nätfiske på grunt vatten förbjuds helt under vinterhalvåret och på sommarhalvåret gäller restriktioner
Grundområden är viktiga för många fiskarter, både som uppväxtområden, för lek och för att söka skydd och föda. Den nya lagen kommer att omfatta alla kustområden från Norge till och med Skåne som är grundare än tre meter. Här får man från och med den 1 oktober till den 30 april inte lägga nät alls. I Skåne gäller 15 september till 30 april. Under sommarhalvåret får man max lägga 180 meter nät och näten får ligga ute mellan 16.00 till 10.00.

– Vi har gjort bedömningen att dessa förändringar kommer att minska problemen med bifångster av skyddsvärda arter och bevara havsöringbestånden, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.
– Dessutom kommer tillsynen att underlättas.
Många av remissinstanserna var tämligen eniga om förslaget, och många tyckte även att reglerna kunde varit ännu mer omfattande. Svenska Fiskares Riksförbund vände sig dock mot begränsningen på 180 meter nät och menade att detta inte borde gälla yrkesfiskare.
– Vi har därför infört möjligheter för länsstyrelserna att medge undantag för begränsat småskaligt yrkesfiske – om det kan tillåtas ur från fiskevårdssynpunkt, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Åtgärdsavdelningen på HaV.
Maria Ålander

 

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta