naturskyddsföreningen protesterar mot bottentrålning Ett fåtal ekonomiskt starka franska industrifiskeföretag hävdade inför gårdagens omröstning att bottentrålning i djuphaven inte allvarligt påverkar bestånden av djuphavsfiskar och att många jobb skulle gå förlorade. Den bedömningen saknar allt stöd i forskarsamhället. (Copyright Harry Pears/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )[/caption] " /> Naturskyddsföreningen: EU-avtalet är en skam! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Naturskyddsföreningen: EU-avtalet är en skam!
naturskyddsföreningen protesterar mot bottentrålning

Ett fåtal ekonomiskt starka franska industrifiskeföretag hävdade inför gårdagens omröstning att bottentrålning i djuphaven inte allvarligt påverkar bestånden av djuphavsfiskar och att många jobb skulle gå förlorade. Den bedömningen saknar allt stöd i forskarsamhället. (Copyright Harry Pears/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

En stark industrilobby lyckades igår övertala Europaparlamentet att rösta ja för ett fortsatt destruktivt djuphavsfiske. EU-parlamentet beslutade också att EU även framöver kommer att beröva det ockuperade Västsaharas möjlighet till försörjning och hopp om befrielse.
Beslutet är en förlust för förnuftet, demokratin och för alla de djur som i rask takt försvinner från våra djupa havsbottnar, säger Naturskyddsföreningen.
Avtalet är en skam för Europa. Subventionerna är de facto ett stöd till ockupationsmakten Marocko. Många i Västsahara lever i svår fattigdom och är beroende av fisket för sin överlevnad. För dem betyder dagens beslut ytterligare utfiskning, utan vare sig kompensation eller hopp om en bättre framtid, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.
Bland annat FN och Internationella domstolen i Haag har gett stöd för självbestämmande i Västsahara.

Under gårdagen fattades också ett beslut om att tillåta fortsatt skadlig bottentrålning i djupa hav. Ett fåtal ekonomiskt starka franska industrifiskeföretag hävdade inför dagens omröstning att bottentrålning i djuphaven inte allvarligt påverkar bestånden av djuphavsfiskar och att många jobb skulle gå förlorade. Den bedömningen saknar allt stöd i forskarsamhället.
– Beslutet är en förlust för förnuftet, demokratin och för alla de djur som i rask takt försvinner från våra djupa havsbottnar. Djuphavsdjur är särskilt känsliga för överfiske eftersom de oftast växer långsamt, blir könsmogna sent i livet och får få ungar, säger Ellen Bruno, marint sakkunnig på Naturskyddsföreningen.
Läs mer om djuphavsfiskar i Natursskyddsföreningens rapport.
Missa inte tidigare notiser i ämnet.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta