Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nej till nytt kraftverk

Ladvattenån – nu räddad från vattenkraft. (Foto: Älvräddarna)

I en dom meddelad 24 januari lämnade mark- och miljödomstolen sitt beslut: Ansökan om anläggande av ett nytt kraftverk ska avvisas. Älvräddarnas ordförande Christer Borg, som deltog i huvudförhandlingen i mark- och miljööverdomstolen menar att detta kommer att betyda mycket för våra strömmande vattenmiljöer framöver.
Företaget Elpatron AB ansökte om att få bygga ett helt nytt kraftverk i Ladvattenån i Kramfors kommun. Första instans, mark- och miljödomstolen lämnades tillstånd. Älvräddarna och Kammarkollegiet överklagade till mark- och miljööverdomstolen, som nu gett besked: Det får inte byggas något nytt kraftverk i Ladvattenån.
– Det är givetvis oerhört glädjande i sak att vi slipper ännu ett av dessa miljöförstörande kraftverk, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Men det viktigaste är att EU:s vattendirektiv nu får en helt annan status, vilket kommer att påverka domar framöver till miljöns fördel, fortsätter Christer.

I domen säger domstolen att de normer som vattenmyndigheterna utfärdar ska gälla; att myndigheter som exempelvis domstolar är skyldiga att se till att vattendirektivet genomförs på rätt sätt i Sverige, och att ansökningar om vattenkraftsverk ska visa att de inte påverkar den ekologiska statusen på ett sådant sätt att normerna inte uppfylls, i annat fall ska ansökningarna avvisas.
– Eftersom domen är prejudicerande kommer detta att få genomslag på alla domar framöver där någon vill bygga kraftverk. Bevisbördan läggs nu på sökande att visa detta, vilket i praktiken inte gällt hittills, eftersom domstolarna tidigare ignorerat vattendirektivets krav, avslutar Christer Borg.
Här kan du läsa en analys av domen och ladda även ladda ner den.
Vill du läsa tidigare notiser om vattenkraft? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
42 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Enligt guiden Philip Augustsson har det skånska silvret varit segt hittills. Foto: Privat
Seg start på öringfisket i syd – men ge inte upp!

Det vore en överdrift om vi skrev att havsöringsfisket på sydkusten fått en flygande start. Tvärtom kommer det rapporter om att öringen varit ovanligt svårflirtad denna säsongsinledning.

En av dem som kan vittna om det sega fisket är skånske guiden Philip Augustsson, som tror att öringen inte börjat leta sig in mot land ännu.
– Fisket har varit riktigt svårt och trögt hittills. Dåliga vindar, låg temperatur och hög salthalt har ställt till det. Förmodligen är mycket fisk längre ut där de har varmare vatten tack vare strömmarna, berättar Philip Augustsson för Fiskejournalen.

Han tror att det finns en del fisk i mynningar, på grund av högre sötvattenhalt.

– Jag fiskar dock personligen inte i de tillåtna mynningarna, eftersom jag inte vill bidra till att störa öringen i en miljö där de söker skydd och är lättåtkomliga.

Frågan är då vilka knep han kan bjuda på, för dem som längtar efter ett hugg?
– Fluga som imiterar räka eller spigg är alltid säkra kort. Spinnbeten i olika storlekar fungerar året om, och små beten är oftast säkra kort om man vill fånga fisk.
Philip säger att man ändå inte ska vara rädd för att köra stora beten tidigt på säsongen, fast det är kallt i vattnet.
– Då erbjuder man ett skrovmål som havsöringen inte hittar allt för ofta denna årstiden, och tendensen är att man då fångar stor fisk, tipsar Philip Augustsson.

Du kanske även gillar detta