Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nej till nytt kraftverk

Ladvattenån – nu räddad från vattenkraft. (Foto: Älvräddarna)

I en dom meddelad 24 januari lämnade mark- och miljödomstolen sitt beslut: Ansökan om anläggande av ett nytt kraftverk ska avvisas. Älvräddarnas ordförande Christer Borg, som deltog i huvudförhandlingen i mark- och miljööverdomstolen menar att detta kommer att betyda mycket för våra strömmande vattenmiljöer framöver.
Företaget Elpatron AB ansökte om att få bygga ett helt nytt kraftverk i Ladvattenån i Kramfors kommun. Första instans, mark- och miljödomstolen lämnades tillstånd. Älvräddarna och Kammarkollegiet överklagade till mark- och miljööverdomstolen, som nu gett besked: Det får inte byggas något nytt kraftverk i Ladvattenån.
– Det är givetvis oerhört glädjande i sak att vi slipper ännu ett av dessa miljöförstörande kraftverk, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Men det viktigaste är att EU:s vattendirektiv nu får en helt annan status, vilket kommer att påverka domar framöver till miljöns fördel, fortsätter Christer.

I domen säger domstolen att de normer som vattenmyndigheterna utfärdar ska gälla; att myndigheter som exempelvis domstolar är skyldiga att se till att vattendirektivet genomförs på rätt sätt i Sverige, och att ansökningar om vattenkraftsverk ska visa att de inte påverkar den ekologiska statusen på ett sådant sätt att normerna inte uppfylls, i annat fall ska ansökningarna avvisas.
– Eftersom domen är prejudicerande kommer detta att få genomslag på alla domar framöver där någon vill bygga kraftverk. Bevisbördan läggs nu på sökande att visa detta, vilket i praktiken inte gällt hittills, eftersom domstolarna tidigare ignorerat vattendirektivets krav, avslutar Christer Borg.
Här kan du läsa en analys av domen och ladda även ladda ner den.
Vill du läsa tidigare notiser om vattenkraft? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta