[/caption] " /> Nej till vattenkraftverk i Lungsjöån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nej till vattenkraftverk i Lungsjöån

– Jag har väldigt svårt att se vad kraftverket kommer att förstöra, säger Walter Johansson från Svensk Vattenkraftförening. Något varken Kammarkollegiet eller Falu kommun håller med om.

Lungsjöån rinner genom dalakommunerna Rättvik, Leksand och Falun. I en fors i närheten av Enviken vill Håbo Vindkraft anlägga ett vattenkraftverk. Sedan tidigare har Kammarkollegiet dömt ut ansäkan – och säger även Falu kommun nej.
Fiskejournalen har tidigare berättat om hur Håbo vindkraft har anlitat Walter Johansson, Svensk Vattenkraftförening, för att driva frågan om utbyggnad av Lungsjöån. Då yttrade Johansson orden ”Vattenkraft är vår mest miljövänliga energikälla” i ett försök att övertyga kommuner och remissinstanser om der förträffliga med att bygga ett nytt minikraftverk i Lungsjöån. Ett utspel som varken Kammarkollegiet eller Falu kommun verkar ha fallit till föga för. Kammarkollegiet dömde nyligen ut Håbo Vindkrafts ansökan i ett yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Nu gör även Falu kommun samma bedömning och säger bestämt nej. De menar att miljökonsekvenserna är på tok för stora i förhållande till den begränsade energinytta ett kraftverk medför.

”Ån och dess omgivningar har vid tidigare inventeringar konstaterats ha höga naturvärden. Den är öringförande även om beståndet bedöms vara svagt. Andra arter är abborre, elritsa, gädda, mört, nejonöga och stensimpa. Utter förekommer permanent.”
Läs tidigare notiser om Lungsjöån.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta