Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nilsson Kraft AB dömda

Gävle tingsrätt menar att personalen på Nilssons Kraft i flera fall handlat med ”likgiltighetsuppsåt”. Trots att personalen var medveten om skador på miljön och vad tillstånden krävde, gjordes inget åt situationen. (Foto: Göran Johansson)

I juli 2010 polisanmäldes Nilsson Kraft AB av Älvräddarna för förmodat miljöbrott. Nu har dom fallit och Nilsson Kraft AB ska betala 450 000 kronor i företagsbot. Domen är skarpt skriven och domstolen menar att det är fråga om ”likgiltighetsuppsåt” i flera av de 5 åtalspunkterna.
Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter alltid förknippade med olika villkor för att i möjligaste mån minimera de oundvikliga skadorna på miljön. När Nilsson Kraft AB i juli 2010 torrlade en lång sträcka i Gavleån, var det naturligt för Älvräddarna att polisanmäla händelsen.

– Den nivåvakt som enligt villkoren skulle stänga Nilsson Krafts kraftverk vid låga flöden i Gavleån såg inte ut att någonsin ha varit inkopplad. Dessutom upptäckte vi vid samkörning av olika register att torrläggning hänt i princip varenda sommar sedan kraftverket togs i drift i början av 2000‐talet, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Trots att Nilsson Kraft AB dömts för miljöbrott och misskött flera av sina anläggningar under många år, har bolaget ändå fått så kallade elcertifikat för sin produktion. Älvräddarna har i remissyttrande till regeringen krävt att elcertifikaten, som ska gynna förnybar elproduktion, ska kopplas till att miljöåtgärder genomförs i vattenkraftverken.
– Att bolag dessutom kan få elcertifikat trots att man uppenbarligen inte är lämplig som verksamhetsägare är en skandal, avslutar Christer Borg.
Här hittar du mer information om Älvräddarna.
Läs tidigare notiser om Nilssons Kraft.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
19 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta