Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Nilssons Kraft polisanmält

Älvräddarna har anmält Nilssons Kraft AB till länsstyrelsen i Gävleborg och till polisen. Skälet är ett dammras i Testeboån, som Älvräddarna anser beror på dåligt underhåll.
Nilssons Kraft, som är verksamt i Mellansverige, har varit i blåsväder vid flera tillfällen. Bland annat har Älvräddarna tidigare polisanmält företaget för flera brott mot miljöbalken, bland annat torrläggning som lett till fiskdöd.
Den nu aktuella anmälan gäller ett dammras i Testeboån vid Stigsgård, uppströms kraftverket Strömsbro. Dammraset ledde till att vattnet nu strömmar fritt. Laxfällan/räknaren fungerar inte längre och därmed har fiskevårdarna tappat kontrollen över uppvandringen.
Svenne Andersson

Dåligt underhåll har inneburit att dammen i Testeboån har rasat, anser Älvräddarna.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta