Reaktionerna kring den nationella planen för vattenkraften i Ångermanälven låter inte vänta på sig. Somliga beskriver den som en blåsning, och nu kommer exempelvis ett nödrop från folk kring Rossön, som vädjar till myndigheterna att inte lämna dem tomhänta. " /> Nödropet från Rossön: Offra inte Ångermanälven | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Det finns mycket för Älvräddarna att ta tag i. Här en av torrfårorna i Ångermanälven. Foto: Älvräddarna
Nödropet från Rossön: Offra inte Ångermanälven

Reaktionerna kring den nationella planen för vattenkraften i Ångermanälven låter inte vänta på sig. Somliga beskriver den som en blåsning, och nu kommer exempelvis ett nödrop från folk kring Rossön, som vädjar till myndigheterna att inte lämna dem tomhänta.

Fiskejournalen skrev tidigare i höstas om situationen längs Ångermanälven, där det tvärtemot förhoppningarna kan bli väldigt få insatser för vattenmiljön och fisket när den nationella planen för vattenkraften träder i kraft. Det kan du läsa om här!

Nu skriver två fiskevårdsområden kring byn Rossön i nordvästra delen av Ångermanland en vädjan till politiker och myndigheter att genomföra åtgärderna som de hoppats på.

”Vi som arbetat med fiske och fisketurism i bygden sedan 90-talet har sett en ökande tillströmning av främst utländska besökare. Fisketuristerna ger direkta och indirekta arbetstillfällen, de handlar mat i vår matbutik, fiskegrejer mm i sportaffären och järnhandeln. En viktig andel för dessa butikers överlevnad. Till detta ska läggas skatteinkomster”, skriver Rolf Karlsson och Steinar Mårtensson i Rossöns FVOF och Rörströmsälvens FVOF.

De frågar sig hur detta nu påverkas av kommande omprövningar av vattenkraften? De tidigare forsarna är i dag till stora delar torrlagda eller överdämda. Strömlevande arter som öring och harr har minskat och fiskarnas möjlighet att vandra som tidigare har försvunnit, framkommer det i skrivelsen,

”Att avstå från miljöåtgärder i våra älvar till förmån för elproduktion som tex används inom industri eller annat som medför utsläpp av koldioxid kan varken anses bra för lokal miljö eller klimatet. Vi hoppas mot denna bakgrund att kommande omprövningar av vattenkraften resulterar i att Rossön och miljön i kringliggande vattendrag får bättre möjligheter till långsiktig utveckling och överlevnad”.

De anser det vara politikernas ansvar att hitta en rättvis fördelning i Sverige, mellan stad och land. De påtalar också situationen att vattenkraftens vinster oftast hamnar någon helt annanstans än i den lokala miljön.

Läs även om detta:

Fiskvägar får tummen ned: ”Win-win att riva ut i stället”

 

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta