farnabokLagom till den ljuva metesäsongen kommer här ett tips om ett inspirerande och mycket användbart material om en av våra mest älskade metearter - färnan. " /> Nödvändig bok för alla färnafreaks | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nödvändig bok för alla färnafreaks

farnabokLagom till den ljuva metesäsongen kommer här ett tips om ett inspirerande och mycket användbart material om en av våra mest älskade metearter – färnan.
Det är fiskerikonsulenten/fiskeribiologen, tillika färnaspecialisten Carl-Johan Månsson som just slutfört en gedigen skrift om färnan. Det hundrasidiga materialet heter ”Färnan – min favoritfisk” och innehåller det mesta du kan tänkas vilja veta om arten. Carl-Johan Månsson har samlat 20 års erfarenhet av fisket efter färnan, samt betydande mängder biologisk och ekologisk information som alla metare kan ha nytta av.
Ur innehållet: Utrustning, metoder och beten, platsval, när hugger Sveriges största färnor?, håvning och återutsättning, färnor i forskningens tjänst, fiskevård för färna och tips för nybörjare – för att nämna några exempel.
Carl-Johan Månsson säger själv så här om skriften:
– Skriften är tänkt att erbjuda inspirerande läsning för nybörjare och specialister och för alla som gillar strömmande vatten. Det är också en omfattande kunskapsöversikt för alla som på olika sätt intresserar sig för strömvattnens biologi. Kort och gott en komplett guide kring färnan. Detta är mitt sätt att hylla färnan!

Månsson säger också att han har planer på att eventuellt starta en landsomfattande klubb kring färnan.  Målsättningen är bland annat att kunna genomföra ett ungdomsläger med inriktning på färna.
Vill du ha ett tryckt exemplar av skriften så kan du beställa den via:
carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se
Kostnaden är 200 kr (inkl. frakt och utskick).

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta