fish fight[/caption]Mängder av fisk dumpas i havet, i vissa fall mer än hälften av fångsten. Nu tar Fiskejournalen ställning mot vansinnet genom att stödja Fish Fight-kampanjen.
" /> Nu börjar kampen mot dumpningen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Nu börjar kampen mot dumpningen

fish fight

Fiskejournalen tar ställning mot dumpningen

Mängder av fisk dumpas i havet, i vissa fall mer än hälften av fångsten. Nu tar Fiskejournalen ställning mot vansinnet genom att stödja Fish Fight-kampanjen.
EU’s kvotsystem sätter gränser för hur mycket fisk som får fångas varje år. Syftet är att skydda bestånden mot överfiske, men systemet får fruktansvärda konsekvenser i praktiken.
De redskap som används i storskaligt fiske klarar nämligen inte av att skilja ut de fiskar man vill fånga, utan tar allt i sin väg. När trålen halas ombord börjar så en tragisk sortering. De fiskar som är för små, tillhör fel art eller överskrider kvoten kastas tillbaka i havet, utan chans att överleva.
Kontrollen är dålig, men på vissa håll bedömer man att varannan fångad fisk dumpas ute till havs. Effekterna på ekosystemet är naturligtvis katastrofala.

Ditt stöd behövs
Fish Fight-kampanjen startades av den brittiske kocken Hugh Fearnley Whittingstall. Syftet är att få till stånd en ändring i regelverket och stoppa dumpningen.

Vi instämmer, och vill därför skicka ett budskap till de politiker som ansvarar för våra hav: Detta är inte okej. Vi kan aldrig acceptera att miljontals fiskar dör på grund av ett dåligt regelverk.
Vi kommer självklart att följa kampanjen med intresse, så håll utkik på hemsidan för nya uppdateringar. Du kan också hjälpa till. Klicka här för att komma till vår kampanjsida, där du kan läsa mer om hur du deltar. Din röst gör skillnad!

Erik Kohlström

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta