Denna sköning är porträtterad av fotografen och formgivaren Ulf Börjesson. Läs mer i Allt om Flugfiske nummer 1. Denna sköning är porträtterad av fotografen och formgivaren Ulf Börjesson. Läs mer i Allt om Flugfiske nummer 1.[/caption] " /> Nu kommer nya "Allt om Flugfiske" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Nu kommer nya ”Allt om Flugfiske”
Denna sköning är porträtterad av fotografen och formgivaren Ulf Börjesson. Läs mer i Allt om Flugfiske nummer 1.

Denna sköning är porträtterad av fotografen och formgivaren Ulf Börjesson. Läs mer i Allt om Flugfiske nummer 1.

Idag landar Allt om Flugfiske i butik. Det har varit en lång vinter för de flugfiskande läsarna, men den som väntar på något gott…
Johan Klingberg och Ulf Börjesson är numera männen bakom rodret på Allt om Flugfiske, en tidning som kommer med fyra utgåvor per år.
Det är med gott självförtroende, men också med fjärilar i magen, som Johan Klingberg och Ulf Börjesson släpper sitt första nummer. Tidningen är i grunden densamma, läsarna ska känna igen sig, men en viss personlig prägel blir det oundvikligen.
– Nu hoppas vi att vi får läsarnas välsignelse, så att vi kan fortsätta att utveckla tidningen i samklang med dem, säger chefredaktör Johan Klingberg och fortsätter:
– Att göra en tidning om det man älskar mest är helt underbart, men också svårt. Det är så mycket man vill ha med.
För Ulf Börjesson, vars roll främst är den grafiska formgivningen, har det nya uppdraget i första hand krävt lyhördhet.
– Det är viktigt att respektera tidningens själ. Man kan inte bara kliva in och röja runt efter eget huvud, utan varje liten förändring måste sjunka in. Men det känns som om tidningen och jag kommer att finna varandra på djupet.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta