Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny älvräddargrupp

Älvräddarna växer. En ny grupp har bildats i Halmstad och ytterligare en är på gång i Laholm. (Foto: Mats R Andersson)

Älvräddarnas samorganisation har bildat en grupp i Halmstad – och ytterligare en är på gång i Laholm. Peter Vulcan är initiativtagare och välkomnar nya medlemmar.
Samtidigt som bilder av döda laxar som stångat sig blodiga mot Statkrafts betongfundament i Laholm sprids, står en ny Älvräddargrupp i startgroparna. Peter Vulcan bor i Halmstad och blev nyfiken på hur vattenmiljö och fiskevård fungerade i sitt närområde. Insikten blev att något måste göras. När han sedan träffade representanter från Älvräddarna under Sportfiskemässan föll alla bitar på plats. Han blev medlem i organisationen och strax därpå blev han engagerad i sitt första ärende.
– Under hösten så fick jag förfrågan om att arbeta i ett vattenråd mellan Halmstad och Laholm, säger Peter.
Sedan dess har det rullat på och nu vill Älvräddarna och Peter bilda en grupp även i Laholm. Med tanke på den senaste tidens mediala uppmärksamhet om laxens prekära situation nedanför Statkrafts anläggning, så borde många vara intresserade av att gå med i gruppen.
Vill du gå med i någon av de lokala Älvräddargrupperna Halmstad eller Laholm? Kontakta Peter Vulcan på 070-216 11 60 alternativt peter.vulcan@home.se.
För mer information, klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta