Cannons manuella djupriggar Easi-Troll och Uni-Troll får ny design med förbättrade funktioner. " /> Ny design på Cannons manuella djupriggar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny design på Cannons manuella djupriggar

Cannons manuella djupriggar Easi-Troll och Uni-Troll får ny design med förbättrade funktioner.
Cannons populära djupriggar uppdateras med en helt ny design. Flera punkter har förbättras som fästet, bomänden och spöhållaren. Samtliga punkter är förbättringar som redan är gjorda på Cannons nya elektriska djupriggar vilka lanserades 2012. Det gör att fästen är idag samma på de manuella och elektriska, man kan därmed enkelt skifta riggar vid behov. Den största skillnaden är dock det nya bromssystemet som gör att det går att smyga ner lodvikten med en hand. Cannons nya djupriggar har en bra utväxling med snabb uppspolning som gör dem enkla att använda.
De nya djupriggarna finns i fyra versioner, de svarta Easi-Troll ST, Uni-Troll 5 ST, Uni-Troll 10 STX och den vita tournament versionen Uni-Troll 10 STX TS. Easi-Troll ST och Uni-Troll 5 ST har fasta bommar medans Uni-Troll 10 har teleskopiska bomar.
Ca pris: från 2 995,- inkl.moms
www.comstedt.se

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta