Just nu:
Annons

Nyheter

5 månader sedan Sverige Anders Lundin
Ingen välkommen gäst i svenska vatten. Foto: Länsstyrelsen
Ny fisk i norr – vill ha hjälp att stoppa den

Ta en noga titt på bilden! Om du får en sådan här fisk så ska du inte slänga tillbaka den, utan snarare motsatsen. Det handlar om Svartmunnad Smörbult.

Det är länsstyrelsen i Gävleborg som hissar en varningsflagg, med anledning av att den första upptäckten av svartmunnad smörbult gjorts vid Norrlandskusten. Arten är invasiv, och fanns ursprungligen bara i och kring Kaspiska havet och Svarta havet.

Enligt länsstyrelsen är den svartmunnade smörbulten otroligt anpassningsbar och reproducerar sig mycket snabbt, upp till sex gånger varje sommar. Den kan störa lokala ekosystem kraftigt genom att den konkurrerar hårt med de ursprungliga bottenlevande fiskarterna.
Länsstyrelsen har nu startat ett inventeringsprojekt för att snabbt få fram faktaunderlag om var arten finns, och de uppmuntrar sportfiskare att rapportera sina fynd av svartmunnad smörbult här!

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Fiskejournalen
Historiskt har det ofta agnats med levande fisk. Det är dock förbjudet att utsätta levande fiskar för sådan behandling, påminner debattören. Foto: Anders Lundin
Debatt: Fiskar kan lida – använd inte levande bete!

Isfiske med angeldon är ett intresse som delas av många, och är nog extra efterlängtat i år när det var ett tag sedan isarna tillät fiske på ett säkert sätt. Hur och med vad man ska agna kroken har varit föremål för diskussion under många år.

Historiskt har det under mycket lång tid agnats med levande fisk. Det är dock förbjudet att utsätta levande fiskar för sådan behandling. Detta förtydligades i och med att Jordbruksverket i en skrivelse 2011 slog fast att användning av fisk som levande agn är att anse som djurplågeri. Länsstyrelsen har ansvar för kontroll enligt djurskyddslagen.

Varför är det förbjudet att agna med levande fisk?
Det innebär stress, smärta och lidande för fisken att krokas fast i fiskeredskapet och även att utsättas för hugg av gäddan man avser att dra upp.

Är det inte löjligt att påstå att fiskar lider?

Nej, det är väl utrett genom forskning att fiskar har väl utvecklad förmåga att uppleva stress, smärta och rädsla vilket kan leda till lidande. De har även förmåga att uppleva positiva känslor, men det har inte med isfiske att göra. Fiskar har en stor nackdel i att de saknar mimik och inte ger ifrån sig några för oss människor hörbara plågorop eller jämmer.

Få människor, om ens någon, skulle kunna tänka sig att sätta en krok i en kattunge eller en mus och fästa den i en fälla för att fånga exempelvis en räv. Men det är faktiskt fullt jämförbart.

I det vilda uppvisar många fiskar ett mycket avancerat beteende, till exempel putsarfiskar som gör riskbedömningar och anpassar sitt beteende till vilka kunder som köar. Eller fiskars lekbeteende och yngelvård. Vill man se exempel på hur akvariefiskar kan tränas så kan man söka i Youtube på FISH AGILITY. Söker man på svenska är det svårt att hitta något.

Hur ska man angelfiska?
Om du ska agna med fisk, använd en avlivad fisk. Fisken som du fångar ska avlivas snarast på ett skonsamt sätt.
Hur avlivar man en fisk på skonsamt sätt?
Ett snabbt och snärtigt slag i huvudet ger en omedelbar död. Att till exempel skära halsen av en fisk är inte en tillräckligt snabb och säker metod.

Björn Dahlén
Ordförande Djurskyddet Kronoberg

Du kanske även gillar detta