Fiskdöd vid Getterön[/caption] " /> Ny fiskdöd vid Getterön | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny fiskdöd vid Getterön
Fiskdöd vid Getterön

Den 17 januari i år upptäckte en fågelskådare hundratals döda fiskar i samma vattendrag som rinner ut i det känsliga fågelreservatet på Getterön. Nu har det hänt igen. (Foto: Svt Play)

I januari hittades hundratals döda fiskar i ett vattendrag vid Getteröns fågelreservat. Nu har det hänt igen.
– Jag blir förbannad över att det här ska behöva pågå, säger Björn Nilsson, ansvarig för fisketillsynen i Varbergs kommun.
Provtagning har gjorts och man har konstaterat starkt förorenat vatten i bäcken. Varifrån gifterna kommer vet man i nuläget inte. Björn Nilsson anser att Varberg kommun inte gjort vad som krävs. Vid giftutsläppet i januari lade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, enligt Hallands nyheter,  inte ner något arbete för att hitta orsaken till fiskdöden. Istället avvaktade kommunen polisutredningen som lades ner bara några veckor senare i brist på bevis. Den gången förblev fiskdöden ett mysterium.
– Jag tycker inte att kommunen sköter den här typen av händelser så bra. Det borde finnas en instans som ska kunna ta enkla vattenprover med kort varsel. Ett vattenprov måste tas när utsläppet upptäcks och är akut, säger Björn Nilsson, som nu oroas över att fler djur skulle komma till skada i närområdet.
Dagvattenledningen, i höjd med Lassabacka, har ett stort avrinningsområde från både ett industriområde och bostadsområdet Brunnsberg.

– Nu måste vi ta reda på var utsläppet kommer ifrån och vidta åtgärder, säger Mikael Bergenheim på Vivab, det kommunala bolag som är verksamhetsutövare över dagvattnet och har ansvaret för att hålla det rent.
Mer läsning hittar du på www.hn.se
Läs även tidigare notiser i ämnet.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta