Happy Angler är en nyöppnad webbutik som erbjuder ett brett sortiment av sportfiskeprylar. De har även publicerat ett antal artiklar och filmer som beskriver olika metoder. " /> Ny fiskebutik på nätet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny fiskebutik på nätet

Happy Angler är en nyöppnad webbutik som erbjuder ett brett sortiment av sportfiskeprylar. De har även publicerat ett antal artiklar och filmer som beskriver olika metoder.
En ny sportfiskebutik har sett dagens ljus. Den heter Happy Angler och vill erbjuda ett nytänkande koncept. Kunderna kan tipsa om produkter i sortimentet, hur man använder dem bäst. Som belöning får du poäng som du sedan kan handla för.
På sajten finns även artiklar och filmer med experter som Kristian Keskitalo – som ger goda råd och för olika metoder. I anslutning till dessa hittar du produkter som behövs och rekommenderas för arten eller metoden.
Här hittar du Happy Angler.

Relaterad nyhet från din region
21 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta