Den första tävlingen hålls söndag 6 oktober på Mälaren med utgångspunkt från Huvudsta strand i Solna. Den första tävlingen hålls söndag 6 oktober på Mälaren med utgångspunkt från Huvudsta strand i Solna.[/caption] " /> Sportfiskarna anordnar fisketävling | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny fisketävling
Den första tävlingen hålls söndag 6 oktober på Mälaren med utgångspunkt från Huvudsta strand i Solna.

Den första tävlingen hålls söndag 6 oktober på Mälaren med utgångspunkt från Huvudsta strand i Solna.

Sportfiskarna:
Konceptet handlar om aktivt spinn- och jiggfiske från båt, sammanlagd längd vinner, fisken fotograferas mot mätdekal och återutsätts varsamt.
Abborre är Sveriges populäraste och vanligaste sportfisk. Syftet med att lansera en ny tävlingsform är att få fram en attraktiv och hållbar tävlingsform där fokus ligger på att återutsätta fisken. Tävlingsformen kan genomföras i hela landet under sommarfiskesäsongen.
– Intresset är stort för vår nya tävlingsform med fotoregistrering. Det ska bli spännande att se hur konceptet fungerar nu under den första tävlingen, berättar Anssi Lehtevä, tävlingskonsulent på Sportfiskarna.

Abborrfiske på Riddarfjärden
Den första tävlingen hålls söndag 6 oktober på Mälaren med utgångspunkt från Huvudsta strand i Solna. Tävlingsområdet kommer att omfatta Stockholms innerstadsvatten, med bland annat Riddarfjärden och Ulvsundasjön. Man tävlar med sina fem längsta abborrar i en lagtävling och den längsta abborren i en individuell tävling. Under tävlingen får man bara fiska med konstgjorda beten som exempelvis drag, vobbler, jigg och spinnare. Fångade abborrar fotograferas med digitalkamera mot en mätdekal i båten och återutsätts därefter omedelbart.

Info om den första tävlingen:
Tävlingstid: 6 oktober, kl 9-15.
Startplats: Båthusets café, Huvudsta strand Solna, där även en liten sjösättningsramp finns.
Startavgift: 200 kronor.
Mer info och obligatorisk föranmälan: Anssi Lehtevä, anssi@sportfiskarna.se, 08-410 806 05
OBS! Anmälan senast 2 oktober.
Regler för tävlingen finns på: www.sportfiskarna.se/tavling

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta