Våtmarksområden är viktiga för både gäddor och andra arter.  Foto:MIcael Söderman
Våtmarksområden är viktiga för både gäddor och andra arter.
Foto:MIcael Söderman[/caption]Norrtälje kommuns första gäddfabrik har under veckan fyllts upp med vatten och är nu färdig för vårens gäddlek! " /> Ny gäddfabrik klar vid Enviken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Ny gäddfabrik klar vid Enviken

Våtmarksområden är viktiga för både gäddor och andra arter.  Foto:MIcael Söderman


Våtmarksområden är viktiga för både gäddor och andra arter.
Foto:MIcael Söderman

Norrtälje kommuns första gäddfabrik har under veckan fyllts upp med vatten och är nu färdig för vårens gäddlek!
– Den två hektar stora våtmarken som ligger i anslutning till Enviksån har helt perfekta lek- och uppväxtområden för gädda så det ska bli spännande att följa utvecklingen under kommande vår, berättar Micael Söderman, biolog och projektledare på Sportfiskarna.
Tidigare har alla fiskar förutom enstaka öringar hindrats av en felplacerad brotrumma nära åns mynning i Bergshamraviken. Den har nu åtgärdats av Sportfiskarna vilket gör att projektet också skapat fria vandringsvägar till cirka 1,5 kilometer av ån.
– Nästa steg i arbetet är att försöka avlägsna en 100 meter lång kulvert som ligger uppströms våtmarken. Lyckas vi med det så har vi skapat fria vandringsvägar upp till Vaxtunasjön och ovanförliggande sjöar, säger Micael Söderman.

Källa: Sportfiskarna

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta