Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny lagstiftning för vattenkraft?

Vandrinsvägar för fisk runt samtliga kraftstationer kan blir en verklighet med en ny lag.

”Vi kan inte leva med regler som är äldre än 100 år”. Så säger miljöminister Lena Ek till SVT Rapport . Hon syftar på den lagstiftning som reglerar vattenkraftindustrins tillstånd.
När miljölagstiftningen gjordes om i slutet av 90-talet så hamnade vattenkraftverken utanför miljölagstiftningen. De lyder istället under vattenlagen från 1918. Något som miljöminister Lena Ek nu ifrågasätter. Hon tycker det är dags att modernisera och börja väga produktionsintresse mot miljöintresse. Lena Ek är inte heller främmande för omprövningar av befintliga tillstånd mot en ny lagstiftning. Någon som kan tvinga kraftverksägare till att bygga vandringsvägar för fisk förbi sina anläggningar, något som industrin målmedvetet motarbetat.
Här nedan kan du se inslaget från SVT Rapport.
Läs mer på Älvräddarnas blogg.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta