Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya ägardirektiv för Jämtkraft

Jämtkraft får i dag nya ägardirektiv från Östersund kommun.

I dag sammanträder fullmäktige i Östersund kommun. På dagordningen finns nya ägardirektiv för Jämtkraft. Bo-Yngve Nilsson, Sportfiskarnas ambassadör i Jämtland, ville närvara på mötet men fick avslag då han bor i grannkommunen.
Tidningen ÖP rapporterar att Jämtkrafts ägare Östersunds kommun i dag sammanträder för att klubba nya ägardirektiv för kraftbolaget. Bland annat skrivs ordet biologisk mångfald in i uppdraget till Jämtkraft. Något som glädjer Sportfiskarnas ambassadör i Jämtland, Bo-Yngve Nilsson. Så här säger han till ÖP:
– Absolut! Jag är över lag nöjd. Det känns som om politikerna har börjat förstå hur det hänger ihop och biologisk mångfald har slagit igenom. Det känns också bra att Billstaån nu får en fisktrappa. Det är i princip klart.
Läs hela artikeln här.
Läs tidigare notiser om Jämtkraft.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta