Nya fiskevårdsåtgärder: Långsjön restaureras

Nya fiskevårdsåtgärder: Långsjön

Vassen slogs på försök över delar av Långsjönnu under augusti. (Foto: Nils Ljunggren)

Långsjön söder om Nyköping är ett av de största projekten i Sportfiskarnas Rovfiskprojekt, här kan mycket stora lekområden återskapas för gädda! Det berättar Sportfiskarna i ett pressmeddelande.
Den cirka 30 hektar stora före detta sjön dikades ut och dränerades på sitt vatten redan i början av 1900-talet. Området användes därefter som slåttermark och för bete. Under våren har den gamla sjöbotten dock alltid svämmats över igen och har då utgjort en perfekt lekmiljö för gädda som i stort antal simmat upp från Bråviken för lek. Under 1970-talet upphörde både slåtter och bete i Långsjön och täta bestånd av vass tog över området.
– Vi har under året fått en bra bild av områdets förutsättningar och hur restaureringen av den utdikade sjön ska gå till rent praktiskt. Bland annat har vi genomfört utförliga hydrologiska beräkningar för att kunna förutsäga hur olika delar av de flacka avrinningsområdet påverkas när vi reglerar Långsjön som så kallad slåttermad. Att kunna visa att vi inte påverkar exempelvis lågt liggande vägar i området är helt avgörande för att kunna få tillstånd för restaureringen från mark- och miljödomstolen, berättar Nils Ljunggren, projektledare inom rovfiskprojekten.
Under hösten har de sista utredningarna av hur Långsjön ska kunna restaureras genomförts. Målet är att nu återskapa de tidvis översvämmade ängsmarkerna och därmed gäddans lekplatser. För att skapa de rätta förutsättningarna krävs förutom storskalig skörd av vass, en ny reglering som tillåter att området svämmas över på våren och torrläggs på sommaren utan att kringliggande mark och sjöar påverkas negativt.
– En rolig del i projekteringen genomfördes under augusti då vi på försök klippte delar av den täta vass som täcker nästan hela Långsjöns yta. Till hjälp hade vi maskiner och förare från LVR våtmarksrestaurering som med bandvagnar och stora fräsaggregat hackade sönder vassen i långa gator över Långsjöns yta. Redan några veckor efteråt började fint gräs att spira i de områden där vassen tagits bort och där solen nu kom åt. Försöket visar att vi har goda förutsättningar att lyckas med den planerade storskaliga restaureringen där nästan 30 hektar av vassen ska tas bort. Gräset som sedan växer upp blir perfekta lekmiljöer för gädda när det svämmas över under våren, avslutar Nils Ljunggren.
Ansökan om tillstånd kommer tillsammans med handlingar som beskriver projektet i detalj att skickas in till mark- och miljödomstolen under hösten 2013. Förhoppningsvis kan det praktiska arbetet med restaureringen sedan påbörjas under sommaren 2014. Ännu saknas dock full finansiering för projektets slutförande.
Läs mer om Rovfiskprojektet här.

Annons
AKTUELLT

Skellefteå Kraft tappar kund

Vackra ord om hållbarhet räckte inte – när en bostadsrättsförening i Västerhaninge fick se hur laxar dör vid Hednäs kraftverk beslöt de att säga upp sitt elavtal. – Jag känner mig lurad. Vi vill inte göra affärer med Skellefteå Kraft, säger föreningens vice ordförande Annika Markén till Piteå-Tidningen.

Bombardatips till sommaröringen

Har du testat att fiska havsöring med bombarda? Om inte så kanske det är dags nu. Teknikens effektivitet går knappast att ifrågasätta och här kommer några heta tips från ”Bombardakungen” Magnus Pålsson.

Världens dyraste bete

MacDaddy’s trollingbete skapade rubriker på den stora amerikanska sportfiskemässan ICast för tio år sedan. Betet är ett fullt fungerade trollingbete ämnat för fiske efter storvilt. Det finns dock en avgörande detalj som avskräcker att använda betet i praktiken, det har nämligen ett uppskattat värde på otroliga en miljon dollar. Men varför har MacDaddy’s Million Dollar

Omfattande tjuvfiske i Storsjön

Över 500 meter nät fyllda av gammal död fisk har i dagarna hittats i Storsjön i Gästrikland. Nätfisket är olagligt och har bland annat skördat mängder av gös, gädda och abborre.

Tidernas 3 bästa beten för insjööringen

Fiskejournalen fortsätter att gräva bland anmälda fiskar till Recordfisken och Storfiskregistret. Hela 40 000 registrerade fiskar ligger till grund för serien om ”Tidernas bästa beten”. Nu har vi kommit fram till vår älskade öring. Vilka tre beten har fångat flest insjööringar sen 1970? Den gigantiska öring som är svenskt rekord sedan 1991 är en mycket

Mäktiga hugg i Artjakten

Högtryck råder över Sverige och detsamma gäller för Artjakten – landets roligaste sommartävling för barn och ungdomar. Den senaste veckan har mängder av fiskar anmälts, bland annat Isac Larssons skäggtorsk från ett vrakfiske på västkusten.

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...