[/caption] " /> Nya miljöregler för Sveriges hav | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya miljöregler för Sveriges hav

– Ansvaret för att normerna följs ligger på kommuner och myndigheter. Enskilda kan påverkas genom olika myndighetsbeslut, exempelvis tillståndsprövning för ny verksamhet eller tillsyn av befintlig verksamhet, säger Karin Wall, verksjurist på HaV.

Den 15 juli inföde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att uppnå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön.
– Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att vi nu utgår från samma mål, säger Bertil Håkansson chef för enheten för havsförvaltning.
I mars presenterade HaV sitt förslag till rapport, ”God Havsmiljö 2020”. Den innehöll en bedömning av hur haven mår i dag, en analys av vilka sociala och ekonomiska värden som förloras om den marina miljön inte skyddas och en beskrivning av den havsmiljö vi vill uppnå. Samtidigt presenterade HaV förslag till regler, så kallade miljökvalitetsnormer, och hur dessa ska tillämpas för att uppnå god havsmiljö.
Sedan tidigare finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenkvalitet, fiskvatten, musselvatten och buller från omgivningen.

– Förslaget har varit ute på remiss hos drygt 155 remissinstanser och vi har fått in 73 svar. Vi har också presenterat förslaget vid två möten, ett i Göteborg och ett i Stockholm, säger Bertil Håkansson.
– Vi har fått in flera olika synpunkter och förslag till förbättringar. För oss har det varit viktigt att lyssna och ta till oss dessa, vilket resulterat i en rad ändringar både i rapporten och i föreskriften.
Arbetet med ”God Havsmiljö 2020” påbörjades 2010, då i Naturvårdsverkets regi och har skett i samråd med forskare från flera universitet och myndigheter. Rapporten består av två delar och är Sveriges svar på hur EU:s miljömål för Europas hav, det så kallade havsmiljödirektivet, ska uppnås. Den del som rör god miljöstatus och miljökvalitetsnormer är nu klar och beslutad. Den som rör bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys kommer att finnas i slutlig version senast den 15 oktober 2012.
Läs tidigare notiser om havsmiljö.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta