Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya öringar

3000 öringar skall nu sättas ut i Mörrumsån. (Foto. Carl-Johan Erikson)

Öresundskraft och Sveaskog berättar i ett pressmeddelande att man tänker sätta ut 3 000 öringungar i Mörrumsån. Utsättningen kompenserar för den fisk som kan ha dött i samband med dammarbetet den 17 augusti och sker trots att skuldfrågan ännu inte är utredd. ”En bra åtgärd för det  framtida fisket” säger Sveaskogs Percy Assarson vid Mörrums Kronolaxfiske.
Det var den 17 augusti som död fisk upptäcktes i den gamla åfåra som löper parallellt med intagskanalen till ”Fridafors Nedre”, ett av Öresundskrafts två kraftverk i Mörrumsån. Öresundskrafts personal på platsen uppskattade mängden döda fiskar till 100-200 stycken i storlekar mellan 5 och10 centimeterpå en sträcka av cirka400 meter.
I sin redogörelse den 5 september uppskattar länsstyrelsen i Kronobergs län antalet döda fiskar till 1000 stycken, främst öring och mört. Ärendet har polisanmälts och handhas av åklagare Jan-Olof Andersson i Jönköping som ännu inte fattat beslut om förundersökning. Trots att frågan om eventuellt lagbrott inte är avgjord, sätter Öresundskraft och Mörrums Kronolaxfiske ut tre tusen 1-somriga öringungar i en gemensamt bekostad utsättning.

– Genom vår frivilliga vattentappning vid Fridafors Nedre har vi bidragit till att skapa en av Mörrumsåns bästa uppväxtlokaler för öring. Nu vi vill göra rätt för oss och kompensera för den skada som kan ha uppstått. Det säger Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.
– Vi bidrar till utsättningen därför att den gynnar det framtida fisket längre ner i ån och även om vi inte har del i det inträffade kommer vi att ställa upp med 1500 havsöringsungar för att få hela området besatt, säger Percy Assarson vid Sveaskog och Mörrums Kronolaxfiske.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta