Just nu:
Annons

Nyheter

7 månader sedan Sverige Robert Westin
Nya regler för fisket i Stångån. Foto: Linköpings kommun.
Nya regler för fisket i Stångån

Linköpings kommun har byggt något som kan vara det största naturvårdsprojektet i stadens historia. På holmen i Stångån har ett 200 meter långt omlöp anlagts förbi kraftverket. Där råder nu fiskeförbud.

Syftet med omlöpet är att bland annat den rödlistade aspen skall klara sig bättre. Den kommer nu att kunna vandra förbi kraftverket som står där Men även dom andra arterna kommer att gynnas av förbättringsåtgärden.

För att sydda arterna så rådet det numera fiskeförbud från Nykvarnsholmen, även en bit uppströms och nedströms från holmen. Förbudet gäller även området runt Tannefors sluss.

Linköpings kommun har satt upp skyltar på de två platser där fiskeförbud råder. I resten av ån är fisket fritt men det finns ytterligare några regler att förhålla sig till. Asp, vimma eller ål får inte fiskas alls. Skulle någon fånga en av dessa arter måste den ovillkorligen släppas tillbaka.

Det är också förbjudet att fiska för att sälja, endast fiske för eget behov är tillåtet. Det finns också begränsningar i vilka redskap som får användas.

Karta och regler finns här.

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta