[/caption] " /> Nya regler för trålfiske i Skagerrak | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya regler för trålfiske i Skagerrak

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns utförlig information om hur arbetet med att införa ett utkastförbud i Skagerrak fortlöper.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa nya bestämmelser för trålfiske i Skagerrak. Syftet med de nya bestämmelserna är att minska oönskade bifångster av fisk.
– Beslutet innebär bland annat att det blir obligatoriskt med så kallad rist som sorterar bort bifångster av fisk vid riktat fiske efter räka och havskräfta, säger Bengt Kåmark, utredare på Internationella enheten.
Bakgrunden till beslutet är att EU och Norge har träffat en överenskommelse om ett utkastförbud och om gemensam utformning av vissa redskap i Skagerrak, som innebär ett mer skonsamt fiske jämfört med de redskap som används idag.  I EU:s del av Skagerrak kommer utkastförbudet sannolikt införas tidigast i januari 2014. I norsk zon i Skagerrak har såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser att införts från den 1 januari 2013.
I väntan på att EU fattar beslut om en förordning om såväl utkastförbud och redskapsbestämmelser har Sveriges och Danmarks regeringar funnit det angeläget att införa regler om mer selektiva redskap i Skagerrak, något som EU-kommissionen välkomnar.
De nya bestämmelserna berör ungefär 150 svenska fartyg och träder i kraft den 1 februari 2013.

– I den del av Skagerrak där bara svenska fiskare har tillträde har vi haft liknande nationella bestämmelser om selektiva redskap sedan tidigare. Att sådana redskap nu blir obligatoriska i hela Skagerrak är ett viktigt steg i arbetet med att stärka fiskbestånden av exempelvis torsk, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske.
Läs mer på www.havochvatten.se

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta