[/caption] " /> Nya regler för trålfiske i Skagerrak | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya regler för trålfiske i Skagerrak

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns utförlig information om hur arbetet med att införa ett utkastförbud i Skagerrak fortlöper.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa nya bestämmelser för trålfiske i Skagerrak. Syftet med de nya bestämmelserna är att minska oönskade bifångster av fisk.
– Beslutet innebär bland annat att det blir obligatoriskt med så kallad rist som sorterar bort bifångster av fisk vid riktat fiske efter räka och havskräfta, säger Bengt Kåmark, utredare på Internationella enheten.
Bakgrunden till beslutet är att EU och Norge har träffat en överenskommelse om ett utkastförbud och om gemensam utformning av vissa redskap i Skagerrak, som innebär ett mer skonsamt fiske jämfört med de redskap som används idag.  I EU:s del av Skagerrak kommer utkastförbudet sannolikt införas tidigast i januari 2014. I norsk zon i Skagerrak har såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser att införts från den 1 januari 2013.
I väntan på att EU fattar beslut om en förordning om såväl utkastförbud och redskapsbestämmelser har Sveriges och Danmarks regeringar funnit det angeläget att införa regler om mer selektiva redskap i Skagerrak, något som EU-kommissionen välkomnar.
De nya bestämmelserna berör ungefär 150 svenska fartyg och träder i kraft den 1 februari 2013.

– I den del av Skagerrak där bara svenska fiskare har tillträde har vi haft liknande nationella bestämmelser om selektiva redskap sedan tidigare. Att sådana redskap nu blir obligatoriska i hela Skagerrak är ett viktigt steg i arbetet med att stärka fiskbestånden av exempelvis torsk, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske.
Läs mer på www.havochvatten.se

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta