Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Nya rekord – igen och igen!

Höstens bonitofeber vid Hallandskusten resulterade i nya svenska rekord – igen och igen! Inom loppet av några veckor höjdes det svenska rekordet fyra gånger.
Efter att Simon Hermansson föredömligt delade med sig av glädjebudskapet att boniton dykt upp i svenska vatten rann en strid ström av svenska sportfiskare till Halland. Snart rann en lika strid ström av anmälningar in till Sportfiskarna storfiskregistrering.
– Storfiskregistreringen fick under några veckor motta över 100 anmälningar av bonitofångster av lyckliga sportfiskare, berättar Sportfiskarnas Storfiskregistrerare Håkan Brugård.
Simon noterade första rekordet med en fisk på 1,687 kilo och sedan rullade det på: Daniel Lindblom från Göteborg fick en bonito på 1,740 kilo, Olle Johansson från Olofstorp 1,765 kilo och Mats Lagerstedt Göteborg 1,876 kilo. Den senaste i raden av rekordfiskar, 2,164 kilo, fångade den meriterade havsfiskaren Benny Johansson från Tidaholm, femfaldig skandinavisk mästare i havsfiske.
Bonito är egentligen en hel familj av mindre tonfiskar. Den art som uppträdde utanför svenska kusten kallas här ryggstrimmig pelamid, Sarda sarda. Normalt uppehåller den sig i varmare vatten, men följer ofta efter sill- och makrillstim som den jagar i ytan under spektakulära former.
Svenne Andersson

Benny Johansson från Tidaholm är senaste rekordhållaren för bonito med den här fisken på 2,164 kilo.


Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta