[/caption] " /> Nya sjöar på Sportfiskekortet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya sjöar på Sportfiskekortet

Än ligger isarna, passa på att prova Sportfiskekortets nya sjöar. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna Region Mälardalen kan nu erbjuda fiske på tre nya sjöar i Södertäljetrakten via det lokala Sportfiskekortet. De nya sjöarna är Vällingen, Glasbergasjön och Dånviken.
Vällingen är en bra fiskesjö som ligger öster om välkända Yngern. Vällingen ska ha fint abborrfiske och chans till fångst av större fisk. Vällingen är näringsrik och har ett flertal fiskarter.
Passa på att testa abborrpimpel på Vällingen nu då isarna ligger i flera veckor till! På sikt finns även förhoppning om att få till stånd en båtuthyrning i sjön.
Glasbergasjön och Dånviken ligger i närheten av Östertälje. Dånviken ska ha bra karpfiske.
Observera att Sportfiskekortet inte gäller för hela sjöarna utan i delar av sjöarna vilket framgår av kartorna på Sportfiskekortets webbplats.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta