Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nya våtmarker kan ge hundratusentals gäddyngel

Sportfiskarna: Tre grunda våtmarker anläggs nu längs gotska Snoderån, till våren kommer cirka nio hektar att vattenfyllas till förmån för gäddlek och ökad biologisk mångfald.
Tre olika gäddvåtmarker, med åtskilda fiskvägar, ska skapas i anslutning till Snoderåns delning vid Akluven, cirka två kilometer uppströms mynningen i havet. Åtskilliga tusen kubikmeter massor schaktas, flyttas och fördelas om för att skapa låga vallar som smälter in i omgivningen. Fiskvägar byggs och rörledningar för fördelning av vatten anläggs.
– Hösten 2011 gjorde vi de första projekteringarna och nu, tre år senare, efter detaljprojektering, samråd, tillstånd från Mark- och Miljdomstolen och entreprenadupphandling, har vi bokstavligen satt spaden i jorden. Tack vare det gynnsamma vädret den senaste tiden har arbetet gått på högvarv, berättar projektledaren Lars Vallin Sportfiskarna.
Cirka nio hektar jordbruksmark omvandlas från grön gräsmatta till gäddfabrik med plats för hundratusentals uppväxande gäddyngel. Även andra fiskarter som abborre och även mängder av olika fåglar kommer på sikt att gynnas av våtmarken. För gäddan i tiden!

Till våren kommer tre nya våtmarker att vattenfyllas för gäddlek. (Foto: Lars Vallin)

Till våren kommer tre nya våtmarker att vattenfyllas för gäddlek. (Foto: Lars Vallin)

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta