Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Nya vindar inom fiskepolitiken

Här om dagen fick Fiskejournalen besök av två kloka herrar från Jordbruksverket. Efter några timmar tillsammans kan vi konstatera att frågor som fisketurism och förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv i form av sportfiske, för första gången, håller på att få en plats i fiskeförvaltningen.
Vid halvårsskiftet gick Fiskeriverket i graven och fiskefrågorna delades upp på den nya myndigheten HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) och Jordbruksverket. Fiskeriverket hade, efter åratal som mer eller mindre renodlad lobbyorganisation för svenskt yrkesfiske, slutligen slagit in på en betydligt ”mjukare” och mer miljöförankrad hållning. I och med bildandet av HaV, som är en miljömyndighet, är vi många som hoppas att den utvecklingen ska få fortgå och stärkas.
Jordbruksverket s del av fiskefrågorna har bland annat landat i att två tjänstemän, på varsin halvtidstjänst, ska stärka förutsättningarna för turistfiskeföretagande i landet. Att god tillgång på fisk är en grundförutsättning för att sådan verksamhet var herrarna från Jordbruksverket väl medvetna om. De visste också att just tillgången på fisk i många av våra offentligt förvaltade vatten är dåligt eller till och med uselt.

När de statliga tjänstemän som arbetar med ”våra” frågor vågar se verkligheten som den är vågar vi kanske tro på att en förändring är på gång. Om samma klokskap finns på den andra myndighet som förvaltar fisket, HaV, och kanske framförallt hos riksdag och regering kan vi kanske påbörja den mödosamma vandringen mot vatten i balans.
Anders Nicander

fiskepolitik, Jordbruksverket, fiskefrågor, Anders Nicander

Daniel Melin och Tobias Kreuzpointner från Jordbruksverket arbetar med att skapa förutsättningar för turistfiske.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta