Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Nya vindar inom fiskepolitiken

Här om dagen fick Fiskejournalen besök av två kloka herrar från Jordbruksverket. Efter några timmar tillsammans kan vi konstatera att frågor som fisketurism och förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv i form av sportfiske, för första gången, håller på att få en plats i fiskeförvaltningen.
Vid halvårsskiftet gick Fiskeriverket i graven och fiskefrågorna delades upp på den nya myndigheten HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) och Jordbruksverket. Fiskeriverket hade, efter åratal som mer eller mindre renodlad lobbyorganisation för svenskt yrkesfiske, slutligen slagit in på en betydligt ”mjukare” och mer miljöförankrad hållning. I och med bildandet av HaV, som är en miljömyndighet, är vi många som hoppas att den utvecklingen ska få fortgå och stärkas.
Jordbruksverket s del av fiskefrågorna har bland annat landat i att två tjänstemän, på varsin halvtidstjänst, ska stärka förutsättningarna för turistfiskeföretagande i landet. Att god tillgång på fisk är en grundförutsättning för att sådan verksamhet var herrarna från Jordbruksverket väl medvetna om. De visste också att just tillgången på fisk i många av våra offentligt förvaltade vatten är dåligt eller till och med uselt.

När de statliga tjänstemän som arbetar med ”våra” frågor vågar se verkligheten som den är vågar vi kanske tro på att en förändring är på gång. Om samma klokskap finns på den andra myndighet som förvaltar fisket, HaV, och kanske framförallt hos riksdag och regering kan vi kanske påbörja den mödosamma vandringen mot vatten i balans.
Anders Nicander

fiskepolitik, Jordbruksverket, fiskefrågor, Anders Nicander

Daniel Melin och Tobias Kreuzpointner från Jordbruksverket arbetar med att skapa förutsättningar för turistfiske.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta