Halån är ett strömvatten med stor förbättringspotential för sportfiske. (Foto: Roger Henriksson) Halån är ett strömvatten med stor förbättringspotential för sportfiske. (Foto: Roger Henriksson)[/caption] " /> Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder
Halån är ett strömvatten med stor förbättringspotential för sportfiske. (Foto: Roger Henriksson)

Halån är ett strömvatten med stor förbättringspotential för sportfiske. (Foto: Roger Henriksson)

Sportfiskarna: Halån i norra Värmland som ingår i Norra Finnskoga FVOF är tydligt försurningspåverkad vilket bekräftats i biologiska undersökningar. Ån har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.
I åns strömpartier finns ett litet naturligt öringbestånd som skulle kunna öka och utgöra grunden för ett förbättrat sportfiske om ån åtgärdades. De åtgärder som krävs är framförallt kalkning men även viss biotopåterställning efter flottledningsrensning. Ån har höga naturvärden genom sitt öringbestånd och genom att den nästan helt saknar vandringshinder. Förutom ett partiellt vandringshinder i form av rester från flottningsepoken vid Badsjöosen, är ån på den svenska sidan tillgänglig för fiskvandring i sin helhet.
– Att ett så stort försurat strömmande vatten med öring aldrig kalkats är tragiskt. Öringen är stressad av dålig vattenkemi och har naturligtvis svårt att reproducera sig. Ån är mycket ovanlig och värdefull genom att inga definitiva vandringshinder finns på en så lång sträcka, berättar Jens Andersson, kalkhandläggare på Länsstyrelsen i Värmlands län.

Den drygt 27 kilometer långa Halån kommer från Norge och rinner sedan i cirka 13 kilometer i Sverige, för att sedan åter flöda in i Norge i den av gränsen delade sjön Halsjön. Kalkningsåtgärder behövs, där en kalkdoserare placerad vid t ex Bråtedammen i Norge är ett alternativ. Ån klassas ha Måttlig ekologisk status. Problem att tidigare samfinansiera kalkningen tillsammans med norska myndigheter är en av orsakerna till att ån aldrig kalkats.
– Vi överväger att söka medel för att nykalkning av ån. Med tanke på att vi minskat kalkdoserna bara i Värmlands län med över 30 % sedan 2006 bör medel nu ha frigjorts för att möjliggöra nykalkning av Halån, kommenterar Jens Andersson.
Idag bedrivs inget nämnvärt sportfiske i ån, då öringbeståndet för en tynande tillvaro men kalkning och biotopvård skulle kunna få öringbeståndet och åns övriga biologiska liv att förbättras avsevärt. Då ån rinner genom i stort sett väglöst land är vildmarkskänslan längs med ån påtaglig, och det finns säkerligen ett otal fina fiskeplatser att upptäcka, bara fisken i ån får en chans.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta