Fiskekortsförsäljningen till de två populära laxåarna Lagan och Nissan på västkusten har tagits över av den digitala tjänsten iFiske.  " /> Nytt försäljningsställe för fiskekort till Lagan och Nissan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Holm
Fiskekort till Lagan (på bilden) och Nissan köps numera på iFiske. Foto: Peter Atteson
Nytt försäljningsställe för fiskekort till Lagan och Nissan

Fiskekortsförsäljningen till de två populära laxåarna Lagan och Nissan på västkusten har tagits över av den digitala tjänsten iFiske. 

Tidigare låg fiskekortsförsäljningen för Lagan och Nissan under den ekonomiska föreningen Relax Fishing. Numera sker försäljningen av fiskekort till dessa vatten hos iFiske.

Fiskekortssträckan är åtta kilometer, från strax nedströms kraftverket i Laholm ut till mynningen. 20-30 ton lax fångades varje år under slutet av 1800-talet och bara vid det stora faller Karsefors kunde enligt uppgift upp till 150 laxar fångas om dagen. Laxens lekplatser försvann dock i samband med vattenkraftsutbyggnaden i början av 1900-talet och kompensationsutsättning startades av kraftbolaget. Idag sätts det ut cirka 90 000 smolt årligen i ån. Spinnfiske är vanligaste fisket, men vissa sträckor lämpar sig för fiske med fluga. På våren stiger öringen upp i Lagan och redan i slutet av april kan fina blanka laxar fångas.

I ån Nissan några mil norrut avses sträckan från mynningen i Laholmsbukten och ungefär 20 kilometer uppströms till Oskarström. Även här dominerar spinnfisket, i synnerhet vid Slottsmöllans kraftverk i Halmstad. Fina flugsträckor erbjuds i Sennan, Sperlingsholm, Taxipoolen, Militärvadet och Helgarpsforsen. Efter att försämrad vattenkvalitet slog ut laxen på 20-talet finns åter igen lax i Nissa och reproducerar sig naturligt. Årligen sätts det ut 30 000 smolt. En vanlig anekdot i Nissankretsar är Minister Thomas klippa, som namngavs efter amerikanen William Widgery Thomas Jr under slutet av 1800-talet, då han i Maredsforsen räknade till 100 laxhopp under tolv minuter.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta