humminbird_360Pressmeddelande: Humminbird ONIX 8 och 10 med det nya användargränssnittet Cross Touch. Allt du kan göra med pekskärmen kan även göras med knappsatsen. ONIX är mycket användarvänlig och fulladdad med senaste tekniken. Humminbird ONIX premiärvisades i Sverige på Båtmässan i Göteborg. För er som missade det finns det nya chanser på Allt För Sjön och Sportfiskemässan i Stockholm. " /> Nytt från Humminbird | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nytt från Humminbird

humminbird_360Pressmeddelande: Humminbird ONIX 8 och 10 med det nya användargränssnittet Cross Touch. Allt du kan göra med pekskärmen kan även göras med knappsatsen. ONIX är mycket användarvänlig och fulladdad med senaste tekniken. Humminbird ONIX premiärvisades i Sverige på Båtmässan i Göteborg. För er som missade det finns det nya chanser på Allt För Sjön och Sportfiskemässan i Stockholm.
Humminbird 360 Imaging kommer i vår i två versioner med sänkta priser. Humminbird 360 Imaging ger en detaljerad 360° vy med samma skarpa ultraljudsdetaljer som med SideImaging.

AS 360x SSI för montering på akterspegeln med elektrisk nerfällning, ca pris 19 295,- inkl.moms. Läs mer….

AS 360x TM för montering på kabelstyrda elmotorer eller portabelt fäste, ca pris 12 995,- inkl.moms. Läs mer….

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta