Under hela hösten har Fiskejournalen rapporterat om fiskdöd i landets älvar, inte minst i samband med leken. Nu kommer även dystra signaler från Vindelälven, vilket kan innebära nya fiskeregler under 2019. " />
Annons
Nytt larm i norr – lax i Vindelälven dör | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Missa inte föredraget om laxen i Umeå, som även videosänds. Foto: Mattias Lundström
Nytt larm i norr – lax i Vindelälven dör

Under hela hösten har Fiskejournalen rapporterat om fiskdöd i landets älvar, inte minst i samband med leken. Nu kommer även dystra signaler från Vindelälven, vilket kan innebära nya fiskeregler under 2019.

Antalet laxungar i Vindelälven har nämligen minskat drastiskt de senaste tre åren och nu beskrivs situationen som allvarlig. Siffrorna är nu på samma nivå som de sämsta åren i början på 90-talet, då situationen ansågs katastrofal, konstaterar Länsstyrelsen i Västerbotten i en skrivelse.

Antalet laxungar har minskat snabbt, och många vuxna laxar dör på sin väg tillbaka till Vindelälven för lek. Symptomen påminner om sjukdomen M74, men Länsstyrelsen kan inte se någon direkt utlösande faktor. Brist på ämnet tiamin (vitamin B1), som är central för laxens immunförsvar, tros vara en orsak.

Det är inte bara Vindelälven som har drabbats, utan även andra vattendrag i Västerbotten uppvisar en kraftig minskning av antalet laxungar. Målet nu är att ta fram en förvaltningsplan för lax- och havsöring som omfattar hela sträckan från kustområdet och upp i Vindelälven, och en trolig åtgärd är begränsningar i laxfisket efter kusten samt i Ume- och Vindelälven.

Läs om fiskestoppet i Ljungan:

Allt fiske efter lax och havsöring i Ljungan stoppas

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Sparbanksstiftelsens Hanna Wallgren lämna över checken på 88 000 kronor till trollinglegendaren Sten-Gunnar Steénson från Götene SFK. Foto: Privat
Välkommet jubel vid Vänern – färska pengar till mer fisk

Vänernlaxen är en angelägenhet för många, och när det krisar i kassan så dyker det upp välkomna krafter. Sparbanksstiftelsen har nämligen säkrat årets smoltutsättning i Vänern med ett ekonomiskt stöd.

Utöver intäkter från trollingtävlingar så samlar trollingklubbar in pengar på flera sätt till smoltutsättningar i Vänern, exempelvis säljs det flaggor, dekaler och anordnas ”onlinetävlingar”. Kinnekulleträffen ställdes in i april med anledning av Covid-19, och de hade ett budgeterat överskott på runt 120 000 kronor. Det fanns därmed en oro för att årets smoltutsättning genom Laxfond Vänern skulle drabbas, eftersom en del av överskottet skulle gå dit.

Nu kommer dock beskedet att Sparbanksstiftelsen Skaraborgs satsning Sparbanksstödet säkrar upp kommande utsättning av smolt i Kinneviken. Detta efter att stiftelsen beviljat Kinnekulleträffens ansökan om 88 000 kronor.
– Vi i arrangörsstaben är mycket tacksamma för att Sparbanksstiftelsen ville stötta oss! Det är ett bra betyg på att Sparbanksstiftelsen ser att Götene SFK/Kinnekulleträffens smoltutsättningar inneburit ett bättre fiske i närområdet och att detta ökar Hällekis attraktionskraft på trollingfiskarna! Sedan hoppas vi att andra trollingtävlingsarrangörer som fått ställa in 2020 kollar upp om det finns liknande möjligheter även för dem, det finns lokala Sparbanksstiftelser runt om Vänern, uppmanar en nöjd Fredrik Andersson i Götene SFK.

Du kanske även gillar detta