[/caption] " /> Nytt reservat i Säveån blir av | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nytt reservat i Säveån blir av

Till våren-sommaren 2013 är tanken att det ska vandra leksugna laxar och havsöringar ovanför Hedefors kraftverk i Säveån. Även ålar och annan migrerande fisk ska få fri lejd. (Foto: Hans Falklind)

Nu bildas ett tredje reservat längs Säveån i Lerums kommun, Västra Götaland. Detta innebär att de mest värdefulla strömsträckorna i ån har fått ett fullgott skydd.
Nu har Regeringen beslutat att inte ta upp överklagandet av Länsstyrelsens beslut att bilda naturreservat av Säveån vid Hedefors. Det var Lerums församling som överklagade beslutet eftersom man ansåg att reservatet skulle försvåra för kyrkan att ordna ny begravningsplats. Regeringsbeslutet innebär att reservatet nu är ett faktum. Reservatet Säveån-Hedefors kommer även att inrymma den nya fiskväg som håller på att byggas förbi kraftverket i Hedefors. Reservatet blir det tredje längs Säveån och innebär att de värdefullaste strömsträckorna i ån nu har ett fullgott skydd.
– Det här är oerhört glädjande säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens Naturvårdsenhet. Regeringens beslut innebär att alla formella hinder nu är avklarade.
Fiskvägen kommer att vara klar i maj 2013. Därefter börjar arbetet med leder och andra detaljer i reservatet.

– Förhoppningsvis kan vi ha en invigning av såväl reservat som fiskväg samtidigt som den första laxen stiger upp i omlöpet förbi Hedefors, säger Lennart Olsson.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta