hanöbukten är illa DÄRAN Senast den sista oktober ska Havs- och vattenmyndigheten presentera en analys av vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom det allvarliga läget för havsmiljön i Hanöbukten.[/caption] " /> HaV kallar till nytt möte om problemen i Hanöbukten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nytt tag om problemen i Hanöbukten
hanöbukten är illa DÄRAN

Senast den sista oktober ska Havs- och vattenmyndigheten presentera en analys av vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom det allvarliga läget för havsmiljön i Hanöbukten.

I dag bjuder Havs- och vattenmyndigheten, HaV, in till nytt möte i Simrishamn om miljötillståndet i Hanöbukten.
– Problemet är betydligt större än vad vi trodde med förändringar i hela ekosystemen.  Som vi ser det kommer det att krävas många åtgärder och tålamod för att komma tillrätta med situationen.  Det finns inga snabba, enkla lösningar. Vi hoppas nu få en diskussion på mötet om vad som krävs och hur vi kan genomföra det, säger Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål på HaV.
Han är ansvarig för det uppdrag som myndigheten fick av regeringen efter att länsstyrelsen i Skåne förra sommaren slog larm om att de fått flera signaler om att den kustnära fisken försvunnit, ökade sårskador på fisk, brunt illaluktande vatten och döda fåglar.

– Vi har under utredningen kunnat konstatera flera saker, bland annat att det finns tecken på allvarlig näringsbrist i Hanöbukten men även i hela södra Östersjön. Näringen verkar helt enkelt inte räcka till för att torsken ska kunna växa till sig, säger Mats Svensson
Senast den sista oktober ska Havs- och vattenmyndigheten presentera en analys av vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom det allvarliga läget för havsmiljön i Hanöbukten. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur man ska arbeta med att förbättra situationen.
– Vi har bland annat utgått från tidigare undersökningar av länsstyrelsen, våra egna möten med bland andra forskare, kommuner, yrkesfiskare, sportfiskare, företagare och allmänheten. Vi har också tittat på statistik över vindar I Hanöbukten, provfiske, sälar, mätningar av exempelvis järn i vattnet och andra utsläpp, säger Mats Svensson.
På fredag ordnas ett sista möte i Simrishamn innan Havs- och vattenmyndigheten överlämnar sin rapport till regeringen. Då kommer HaV:s utredare att berätta om sin utredning och diskutera möjliga åtgärder.
Läs tidigare notiser om Hanöbukten.

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta