[/caption] " /> Ökade kvoter för sill | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ökade kvoter för sill

I kustfisket i Skagerrak och Kattegatt fastställs årets andel av den nationella kvoten för sill till 1,5 procent, för skarpsill till 4,0 procent och för makrill till 5,5 procent.

Kustkvoterna för årets sill- och strömmingfiske i östra Östersjön ligger kvar på samma nivå som i fjol, alltså 2,5 procent av den nationella kvoten.
– I praktiken innebär det ändå ett ökat kustfiske i östra Östersjön med cirka 100 ton. Den totala, nationella kvoten för sill och strömming har nämligen ökat med 15 procent jämfört med i fjol, säger Inger Dahlgren, chef för HaV:s enhet för tillståndsprövning.
Av Sveriges nationella kvot för sill, skarpsill och makrill avsätts en viss andel till det kustnära fisket. I Skagerrak och Kattegatt tillåts inget trålfiske i kustfisket men i Östersjön tillåts även mindre trålfartyg upp till 12 meter. I fjol stoppade HaV kustfisket av sill och strömming i östra Östersjön i början av juni eftersom kvoten då redan var uppfiskad. Beslutet riskerade att få stora effekter för framförallt det småskaliga garnfisket.
– De som riskerade att drabbas var personer som fiskar små kvantiteter, säger Inger Dahlgren.
Tack vare en omfördelning av kvoter kunde kustfisket utanför Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Stockholms och Uppsala län öppnas igen efter bara en vecka.

– Vi tillförde först cirka 100 ton till kustfisket av sill i östra Östersjön och stoppade sedan vadfisket där för att det riktigt småskaliga fisket, garnfisket, skulle kunna fortsätta året ut, säger Marie Ingerup, utredare på enheten för tillståndsprövning på HaV.
Inför årets fiske utgår HaV från de regler som tidigare gällt. Vad- och trålfiske tillåts i östra Östersjön och kustkvotens andel av den nationella kvoten för sill och strömming ligger kvar på 2,5 procent.
– Vi vill ha en förvaltning som gör att det småskaliga kustnära fisket kan pågå under hela året, det är ett skonsamt fiske och påverkan på bestånden är liten. Vi vill inte åter hamna i en situation där vi tvingas stänga det fisket, säger Marie Ingerup.
– Skälen till att det blev så är att vissa vad- och trålfartyg bedrev ett intensivt fiske i östra Östersjön samt att den nationella kvoten gick ner jämfört med 2011. I år följer vi därför noggrant utvecklingen och kommer, om det behövs, att åter införa begränsningar för vad- och trålfisket.
Förra årets omfördelning av kvoten (100 ton) motsvarar ungefär den mängd sill som i år tillförs kustfisket i östra Östersjön genom höjda nationella kvoter.

– Vi bedömer att det ska vara tillräckligt för att garnfisket av sill längs ostkusten ska räcka under hela året, säger Marie Ingerup.
HaV kommer också att se över om det finns behov av andra begränsningar för att kustkvoterna ska räcka hela året.
– Vår avsikt är att samla länsstyrelser och representanter för näringen under våren för att diskutera den frågan, säger Inger Dahlgren.
I kustfisket i Skagerrak och Kattegatt fastställs årets andel av den nationella kvoten för sill till 1,5 procent, för skarpsill till 4,0 procent och för makrill till 5,5 procent. I kustfisket i västra Östersjön är årets andel för sill 20 procent, i östra Östersjön 2,5 procent och för hela Östersjön är kustkvoten för skarpsill 0,5 procent.
Läs mer på havochvatten.se

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta