Trolling Masters har de senaste åren rört upp känslor kring östersjölax. (Ill: Stefan Sonesson) Trolling Masters har de senaste åren rört upp känslor kring östersjölax. (Ill: Stefan Sonesson)[/caption] " /> Ökat intresse för vildlaxens situation | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ökat intresse för vildlaxens situation
Trolling Masters har de senaste åren rört upp känslor kring östersjölax. (Ill: Stefan Sonesson)

Trolling Masters har de senaste åren rört upp känslor kring östersjölax. (Ill: Stefan Sonesson)

TV2 Bornholm har producerat ett program om laxtrolling, där man rekommenderar återutsättning av fångad lax. Fiskejournalen har tidigare kritiserat TV-bolaget, som även arrangerar Bornholm Trolling Masters, för deras hållning i laxfrågan.
När Fiskejournalen har tidigare kritiserat TV2 Bornholm och dess högsta chef Jan Jörgensen, då han nekade till att laxen i Östersjön har det tufft. Nu svänger TV-kanalen om och uppmuntrar till återutsättning av fångad fisk.
En eloge till honom och TV2 Bornholm med andra ord, för att de har tagit åt sig av vår kritik och gjort en rejäl journalistisk undersökning av saken, säger Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind.
Här kan du läsa tidigare notiser i ämnet.
Titta på inslaget via denna länk.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta