" />
Annons
Olja och fiskdöd i Stora å | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Hans Hällman
Döda sandskäddor och andra arter kan ses i Välens oljiga vatten. Foto: Chris Ceder
Olja och fiskdöd i Stora å

Olja har läckt ut i Stora å i Göteborg och fiskar har hittats döda under den färgskimrande ytan. Utsläppet har även påverkat flera badplatser vid kusten. Enligt Göteborgs miljöförvaltning rör det sig om rapsolja som är ofarlig för människors hälsa.

Det var i onsdags som oroliga badare vid Näset rapporterade om olja på ytan. Miljöförvaltningen avrådde först från badning men meddelade i går att utsläppet lokaliserats och att det rör sig om rapsolja från en livsmedelsindustri som inte kan skada människor.
En del fiskar däremot tycks ha drabbats hårt och biologen och miljökämpen Chris Ceder är missnöjd med hur utsläppet hanteras.

”Det finns fortfarande jättemycket olja i vattnet och den största delen av ån saneras inte alls!”

– Jag tycker att Göteborgs miljöförvaltning tar alldeles för lätt på den här typen av utsläpp. Det finns fortfarande jättemycket olja i vattnet och den största delen av  ån saneras inte alls! Närmare bestämt tre kilometer av det känsliga vattendraget från utsläppskällan ända ner till Välens naturreservat. Det är bara på den sista knappa kilometern innan ån mynnar ut i havet som man lagt tre länsar, som inte ens sluter tätt och släpper förbi betänkliga mängder olja. Det här rör sig om ett känsligt naturområde och ett naturreservat som borde prioriteras lika högt som badplatserna vid kusten, menar han.

Förutom död fisk har Chris sett tecken på att även fågellivet har tagit skada.

”Hela den ekologiska balansen påveras av ett så här stort utsläpp”

– Ingen har kontrollerat hur fåglarna har påverkats i ån. I våras och föregående år fanns det bland annat storskrake i det svårt drabbade området. Vad har hänt med dem nu? Hela den ekologiska balansen påveras av ett så här stort utsläpp, säger han.

[allergallery id=”56546″]

Läs Chris Ceders beskrivning av situationen här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta