Våren är för många av oss sportfiskare starten på det nya fiskeåret. Några brottas fortfarande med is, snö och kyla men för många av oss är nu öppet vatten ett faktum. " /> Omröstning: Vad fiskar du helst på våren? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Mathias Arnham
Vad fiskar du helst nu när det är vår?
Omröstning: Vad fiskar du helst på våren?

Våren är för många av oss sportfiskare starten på det nya fiskeåret. Några brottas fortfarande med is, snö och kyla men för många av oss är nu öppet vatten ett faktum.
Vallfärdande sportfiskare från hela landet tar sig till kusten för att fiska havsöring. Nyputsade sportfiskebåtar backas ner på ramperna för att åter kryssa längs vasskanterna eller leta pelagisk fisk över någon het kant. Put n take-sjöarna säljer sina första fiskekort till övertända flugfiskare som äntligen ska få testa de flugor som bundits under vintern. Somliga har ännu inte börjat fiska, några söker lyckan på varmare breddgrader och andra jagar skrei och kveite i vårt bergiga grannland men vad gör du? Vilket är ditt favorit-vårfiske?

Vad fiskar du helst på våren?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta