Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Onödigt kraftverk

”Det finns ju ingen anledning att ha miljöpåverkande dämningar om inte produktion bedrivs, något som är klart uttryckt i miljöbalken”, säger Christer Borg på Älvräddarnas hemsida. (Foto:Dan Forsberg)

Älvräddarna blev varse att Jämtkraft AB inte bedrivit någon verksamhet i sin anläggning i Långforsen de senaste 1,5 åren. Man begärde då att Kammarkollegiet skulle utreda nyttan av kraftverket.
Långforsen i Jämtland blev riksbekant då Jämtkraft AB på 90-talet ”kuppade” sig in i fiskevårdsområdets styrelse. Försöket misslyckades och ärendet fick mycket uppmärksamhet i riksmedia.
De senaste 1,5 åren har Jämtkraft AB inte bedrivit någon verksamhet i Långforsens kraftstation. Något som fick Älvräddarna att reagera. De begärde att Kammarkollegiet skulle granska nyttan med de miljöpåverkande dämningarna om inte produktion bedrivs.

– Älvräddarna anser självklart att det bästa för miljön vore om kraftverket kunde rivas ut, det vore ett värdigt slut på en process som pågått sedan Jämtkraft med klart oetiska metoder försökte få till en utbyggnad av kraftverket på 90-talet. Det är också en markering mot ägarna, Östersunds kommun. När ska ägarna ta biologisk mångfald på allvar, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.
Kammarkollegiet begärde in uppgifter från länsstyrelsen som svarade med landshövding Britt Bohlins underskrift. Såhär skriver hon:
”Vidare har den förhållandevis ringa kraftproduktionen som tillståndet medger, liten betydelse ur samhällsekonomisk synvinkel. Länsstyrelsen anser, mot bakgrund av detta, att det är önskvärt att tillståndet för anläggningen återkallas och att delar av anläggningen kan rivas ut.”
”Länsstyrelsen anser att bolaget under lång tid har eftersatt underhållet av anläggningen, vilket medfört att kraftstationen inte har kunnat drivas i enlighet med tillståndet.”
Vill du läsa mer om långforsen? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta