Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Onödigt kraftverk

”Det finns ju ingen anledning att ha miljöpåverkande dämningar om inte produktion bedrivs, något som är klart uttryckt i miljöbalken”, säger Christer Borg på Älvräddarnas hemsida. (Foto:Dan Forsberg)

Älvräddarna blev varse att Jämtkraft AB inte bedrivit någon verksamhet i sin anläggning i Långforsen de senaste 1,5 åren. Man begärde då att Kammarkollegiet skulle utreda nyttan av kraftverket.
Långforsen i Jämtland blev riksbekant då Jämtkraft AB på 90-talet ”kuppade” sig in i fiskevårdsområdets styrelse. Försöket misslyckades och ärendet fick mycket uppmärksamhet i riksmedia.
De senaste 1,5 åren har Jämtkraft AB inte bedrivit någon verksamhet i Långforsens kraftstation. Något som fick Älvräddarna att reagera. De begärde att Kammarkollegiet skulle granska nyttan med de miljöpåverkande dämningarna om inte produktion bedrivs.

– Älvräddarna anser självklart att det bästa för miljön vore om kraftverket kunde rivas ut, det vore ett värdigt slut på en process som pågått sedan Jämtkraft med klart oetiska metoder försökte få till en utbyggnad av kraftverket på 90-talet. Det är också en markering mot ägarna, Östersunds kommun. När ska ägarna ta biologisk mångfald på allvar, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation.
Kammarkollegiet begärde in uppgifter från länsstyrelsen som svarade med landshövding Britt Bohlins underskrift. Såhär skriver hon:
”Vidare har den förhållandevis ringa kraftproduktionen som tillståndet medger, liten betydelse ur samhällsekonomisk synvinkel. Länsstyrelsen anser, mot bakgrund av detta, att det är önskvärt att tillståndet för anläggningen återkallas och att delar av anläggningen kan rivas ut.”
”Länsstyrelsen anser att bolaget under lång tid har eftersatt underhållet av anläggningen, vilket medfört att kraftstationen inte har kunnat drivas i enlighet med tillståndet.”
Vill du läsa mer om långforsen? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta