Varken öringhanen eller öringhonan går säker för bluffmakeri från det motsatta könet. Foto: Martin Falklind
Varken öringhanen eller öringhonan går säker för bluffmakeri från det motsatta könet. Foto: Martin Falklind[/caption]Såväl sportfiskare som forskare finner öringarnas sexliv intressant. Bland annat har man noterat att öringhonor kan fejka orgasm. " /> Öringhonor kan fejka orgasm | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Öringhonor kan fejka orgasm

Varken öringhanen eller öringhonan går säker för bluffmakeri från det motsatta könet. Foto: Martin Falklind


Varken öringhanen eller öringhonan går säker för bluffmakeri från det motsatta könet. Foto: Martin Falklind

Såväl sportfiskare som forskare finner öringarnas sexliv intressant. Bland annat har man noterat att öringhonor kan fejka orgasm.
Det är ofta flera hanar som är intresserade av samma äggstinna öringhona som står vid sin lekgrop och väntar på den rätte. Vissa hanar är stora och ståtliga. Andra är så små och oansenliga, att honan inte ens noterar dem. En tredje kategori hanar, tycker honan mest är efterhängsna. Det är när dessa efterhängsna hanar ivrigt uppvaktar honan, som hon kan fejka en orgasm genom att darra till på det sätt hon gör när hon släpper äggen. Detta triggar den efterhängsna hanen att släppa sin mjölke, över vad han tror är hennes ägg. I själva verket har hon inte alls släppt några ägg, utan fortsätter vänta på den rätte.
Men det är inte bara honan som kan luras. När hon väl släpper sina ägg för befruktning av sin favorithane, då kommer de små och ansenliga hanarna farandes och släpper sin mjölke också. Det har visat sig att ganska stor del av öring-äggen faktiskt befruktas av de små hanarna.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta